ING. JULIE CHYTŘINSKÁ, LL.M., PERSONÁLNĚ - PRÁVNÍ ŘEDITELKA OVAK A. S.

Naše společnost realizovala zakázku jejímž předmětem bylo vzdělávání zaměstnanců na téma:"Vzájemná komunikace, meziútvarová komunikace a zvládání stresu". V rámci této spolupráce můžeme prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s., je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci.