ING. JOSEF JIŘÍK, TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOPŘIVNICE

Získal jsem zpětnou vazbu v oblasti ověření si moderních přístupů, nástrojů a metod efektivního vedení lidí s aplikovatelnou prací na MÚ Kopřivnice. Spolupráci s Vaší společností vnímám jako přínosnou pro profesionální činnost MÚ a můžu ji plně doporučit k realizaci vzdělávání jiným subjektům a institucím veřejné správy...