BC. EVA ŽIDŮV, CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

...celý seminář byl veden v duchu andragogických (a zejména androdidaktických) zásad. Tento přístup považujeme ve vzdělávání dospělých za efektivní a velmi přínosný. Účinek se projevil i v hodnocení účastníků. Kromě písemného vyjádření jsme zaznamenali i velmi kladné verbální hodnocení již během semináře. Pro naši organizaci bylo realizované školení velmi potřebné a splnilo naše očekávání...