Reference

Musím konstatovat, že účastníci (vedoucí úředníci) semináře „Trestní odpovědnost vedoucího úředníka“ byli nadmíru spokojeni. Vyřiďte, prosím, má pochvalná slova JUDr. Lence Mecové. ...

Zobrazit

Včera proběhlo první školení na téma Vedení stavebního deníku. Lektor byl výborný, musím dodat, že jej moc chválily i dvě paní, které přišly z ÚP na kontrolu, říkaly, že by jej vydržely poslouchat hodiny, přestože dané problematice vůbec nerozumí. ...

Zobrazit

Vážený pane Otáhale, srdečně zdravím i já Vás. Setkání bylo skvěle zorganizované a pro mě velice přínosné. Budu se těšit na případnou další pozvánku na akci. Krásné a úspěšné dny Michal Houzar, personální ředitel, DITON....

Zobrazit

Na základě osobních zkušeností mohu prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s. je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově hodnotím především profesionální přístup, za který tímto mohu poděkovat panu Tomáši Habartovi, dále vstřícnost a kvalitní lektorský tým. Lektorsky velmi dobře...

Zobrazit

Zástupci naší společnosti se zúčastnili otevřeného kurzu: "Úprava písemností dle ČSN normy a nedokonalosti v obchodní korespondeci". Služby poskytované společností Petr Otáhal, a. s., hodnotíme jako zcela profesionální, a to po všech stránkách. Zejména bychom chtěli vyzvednout kvalitu lektora - paní Mgr. Hany Šundové....

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, a. s. pro nás realizovala vzdělávání zaměstnanců v 2. polovině roku 2015. V rámci této spolupráce můžeme prohlásit, že je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci....

Zobrazit

Naše společnost realizovala zakázku jejímž předmětem bylo vzdělávání zaměstnanců na téma:"Vzájemná komunikace, meziútvarová komunikace a zvládání stresu". V rámci této spolupráce můžeme prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s., je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci....

Zobrazit

Vzdělávání bylo realizováno na téma Školení první pomoci a bylo financováno vlastními zdroji. Vlastní školení bylo poučné a splnilo očekávání našich pracovníků, zejména praktické ukázky s odzkoušením probraných témat bylo hodnoceno velmi pozitivně....

Zobrazit

Jednodenní kurz byl postaven na základě individuálních požadavků a potřeb firmy a pan Ing. Bena úkol zvládnul na několik jedniček s dlouhou řadou hvězdiček. Pro účastníky byl absolutně srozumitelný, perfektně připravený s okamžitou reakcí na doplňující otázky.  Takový přístup k realizaci kurzu je zcela profesionální. Efektivita a účinnost je ještě zesílena a podpořena prakticko...

Zobrazit

Vzdělávací akce na téma "Time Management, řízení času" se zúčastnili všichni vedoucí zaměstnanci úřadu nebo jejich zástupci. Všichni s velkým zaujetím naslouchali a zapojili se do interaktivního styl výuky. Zjistili, jak zvýšit pracovní efektivitu, jací jsou zloději času, seznámili se s analýzou využití času, systémem porad a efektivním přenosem informací v průběhu pracovního d...

Zobrazit

Město Ústí nad Orlicí spolupracuje se společností Petr Otáhal, a. s. v oblasti vzdělávání zaměstnanců od roku 2007. V rámci této spolupráce můžeme prohlásit, že je spolehlivý partner v oblasti vzdělávacích služeb s trvalou snahou o kvalitní spolupráci....

Zobrazit

Naše instituce Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz spolupracuje se společností Petr Otáhal, a. s. v oblasti vzdělávání zaměstnanců od roku 2013. V rámci této spolupráce můžeme prohlásit, že je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalouu snahou o kvalitní spolupráci. Celkově na službách posky...

Zobrazit

Vzdělávání proběhlo v prostorách úřadu a bylo zaměstnanci úřadu, vedením úřadu i členy zastupitelstva hodnoceno velmi pozitivně. Přednášející měla velmi profesionální úroveň, uváděla příklady ze své praxe vztahující se k tématu školení a na dotazy velmi rychle a fundovaně reagovala. Do budoucna počítáme s dalším školením....

Zobrazit

Realizace vzdělávání se týkala zejména témat Word, Excel pro začátečníky. Účastníci v hodnocení vyzdvihli neformální atmosféru, individuální přístup lektora a zaměření výuky ma každodenní praxi účastníků kurzu, což jim umožní zefektivnit, zjednodušit a zrychlit plnění pracovních úkolů. V rámci této úspěšné spolupráce může společnost Technické služby Lipník nad Bečvou p. o. proh...

Zobrazit

Se vzdělávacím a poranským institutem Petr otáhal, a. s., jsme velice spokojeni a vysoce hodnotíme odbornost a zkušenosti lektorského týmu včetně snahy a ochoty lektorů řešit konkrétní dotazy a problémy z praxe. Stejně tak vysoce hodnotíme spolupráci s konzultanty institutu, kteří vždy okamžitě a velice vstřícně řešili námi vznesené požadavky....

Zobrazit

Naše organizace Česká průmyslová zdravotní pojišťovna spolupracuje se společností Petr Otáhal, a. s. v oblasti vzdělávání zaměstnanců od roku 2014. Realizace vzdělávání se týkaly tématu: Hezky česky v pravopise i v komunikaci. Školení se zúčastnilo více než 100 zaměstnanců ČPZP. V rámci této spolupráce může ČPZP doporučit společnost Petr Otáhal, a. s. jako spolehlivého partnera...

Zobrazit

Seminář Hezky čeky - e-mailová komunikace byl pro zúčastněné zaměstnance města přínosem. S obsahem semináře a pracovním nasazením lektorky byli všichni velice spokojeni....

Zobrazit

V rámci úspěšné spolupráce s realizací vzdělávání zaměstnanců na téma Čtení a kreslení technické dokumentace může společnost TP EUROokna s. r. o. prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s. je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově na službách poskytovaných společností Petr Otáha...

Zobrazit

Se společností Petr Otáhal, a. s. spolupracuje Magistrát města Ostravy při zabezpečování vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy a úřadů obcí správního obvodu Ostrava od roku 2014. Semináře byly realizovány na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové, tak organizační. Velmi pozitivně je hodnocena profesionální úroveň jednoznačně orientovaná na potřeby a zájmy klient...

Zobrazit

Všechna realizovaná školení proběhla na vysoké úrovni. Lektoři jsou odborníky z praxe, kteří vychází z potřeb firmy, dosavadních znalostí a očekávání účastníků. Účastníci kurzů byli spokojeni, z hodnocení školení oceňovali odbornost a především praktické ukázky a modelové situace. Vzhledem k dosavadním zkušenostem budeme rádi i nadále s firmou Petr Otáhal, a. s. spolupracovat p...

Zobrazit

Naše organizace realizovala se společností Petr Otáhal, a. s. vzdělávání zaměstnanců v oblasti soft skills. V rámci této spolupráce můžeme prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s., je spolehlivý partner v oblasti poradenství a vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově na poskytovaných službách oceňujeme profesionální přístup, vstřícnost a kvalitn...

Zobrazit

V rámci realizace semináře Trestněprávní odpovědnost vedoucího úředníka může Olomucký kraj uvést, že zakázka byla realizována v souladu s našimi požadavky, realizace celého procesu probíhala bez problémů, se vstřícným přístupem ze strany společnosti. Oceňujeme také zpracování závěrečné zprávy, která obsahovala mj. i fotografický materiál ze semináře, zpětné vazby od účastníků a...

Zobrazit

Na základě realizace semináře Firemní kultura a konflikty na pracovišti jsme navázali dlouhodobou spolupráci se společností Petr Otáhal, a. s. Oceňujeme profesionální přístup a schopnost komplexního zajištění vzdělávacích akcí v širokém spektru specializovaných oborů, oslovila nás vysoká odbornost a zkušenost lektorů, s nimiž společnost spolupracuje. V dalších obdobích předpokl...

Zobrazit

Při prealizaci vzdělávání na téma Zdravotnické právo a trestní odpovědnost vedoucího pracovníka na službách poskytovaných společností Petr Otáhal, a. s. hodnotíme profesionální přístup, vstřícnost a kvalitní lektorský tým....

Zobrazit

V rámci realizací vzdělávání zaměstnanců na téma Nový občanský zákoník a Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka může Statutární město Olomouc prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s. je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově na poskytovaných službách hodnotíme profesinální p...

Zobrazit

Dělám to zřídka, ale tentokrát nemohu jinak, než Vám napsat poděkování za lektorku kurzu Čtení a kreslení technické dokumentace. Jde o profesionálku, která má v této oblasti výborné znalosti. Díky kombinaci odborných znalostí se schopností zaujmout svým výkladem bylo školení po dlouhé době přijato velmi kladně a hodnoceno jako užitečné. I z mého pohledu jde o profesionálku, kte...

Zobrazit

Naše firma, GIENGER spol. s r.o., v průběhu posledních let provedla několikrát development centrum s lektory a konzultanty společnosti Petr Otáhal, a. s., vzdělávacím a poradenským institutem, aby zjistila potřeby a správně nastavila vzdělávací proces v naší společnosti. Na spolupráci oceňujeme časovou flexibilitu a vysokou profesionalitu při realizaci development centra....

Zobrazit

Se společností Petr Otáhal, a. s. vzdělávacím a poradenským institutem, spolupracujeme při rozvoji svého obchodního týmu již řadu let a v současné době také v rámci studia MBA. Doposud jsme u této společnosti do rozvoje našich zaměstnanců investovali více než 2 mil. Kč a této investice nelitujeme. Oceňujeme nejen profesionalitu při realizaci vzdělávacích akcí, odbornost lektorů...

Zobrazit

Společnost PETR´S stavební, inženýrská s. r. o. může na základě úspěšné spolupráce prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s. je spolehlivý partner v oblasti poradenství a zajištění odborných lektorů pro proces vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově na službách hodnotíme profesionální přístup, vstřícnost a kvalitní lektorský tým....

Zobrazit

V rámci úspěšné spolupráce může společnost "Klub personalistů kraje Vysočina, o. s." prohlásit, že společnost Petr Otáhal, a. s., je spolehlivý partner v oblasti poradenství a realizace celého procesu vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově na službách poskytovaných společností Petr Otáhal, a. s., hodnotíme profesionální přístup, vstřícnost a lekt...

Zobrazit

Od podzimu roku 2010 do června roku 2013 zajišťovala společnost Petr Otáhal, a. s., naší společnosti vzdělávání v oblasti mekkých dovedností, které bylo zaměřeno na cílovou skupinu obchodníků a managementu. Předmětem vzdělávání byl soustavný trénink manažerských, komunikačních, prezentačních, obchodních a týmových dovedností, managementu a koučování v celkové hodnotě přesahujíc...

Zobrazit

Se společností Petr Otáhal, a. s., jsme byli spokojeni a vysoce hodnotíme její odbornost, zkušenosti lektorského týmu včetně snahy a ochoty lektorů řešit konkrétní dotazy a problémy z praxe....

Zobrazit

Vážený pane Otáhale,rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci na vzdělávacím projektu „SECTRON a SECTRON MOBIL – společně za jeden provaz“, v rámci kterého jste pro nás zajišťovali školení soft skils našim zaměstnancům. Spolupráce byla na vysoké odborné úrovni, oceňujeme přípravu a profesionální přístup lektorů, organizaci kurzů, jakož i hladký průběh všech školení v prostorách ...

Zobrazit

Vážený pane řediteli. Protože jsme chtěli našim zaměstnancům umožnit v rámci vzdělávání získání Evropského certifikátu v sociální péči – ECC, přivítali jsme nabídku Vaší společnosti, která je jediným dodavatelem služeb spojených s tímto certifikátem. Naši zaměstnanci prošli v průběhu uplynulých měsíců školícími dny organizovanými Vaší společností a některým z nich se po úspěšně...

Zobrazit

K zajištění seminářů jsme si vybrali společnost Petr Otáhal, s. r. o., a toto rozhodnutí hodnotíme velmi kladně. Účastníci seminářů byli s náplní i organizací velmi spokojeni, což vyjadřovalo i samotné hodnocení. V seminářích nechyběla interakce, která účastníky zapojovala a "nutila" řešit jejich skutečné problémy ve výrobě.... Vaše společnost nám poskytuje služby ve vysoké kva...

Zobrazit

Seminář Hezky česky v komunikaci hodnotí pracovníci úřadu jako jeden z nejlepších, kterého se kdy zúčastnili. Lektorka Mgr. Hana Fabíková byla skutečným odborníkem ve svém oboru, má dar zaujmout posluchače a navíc byla dokonale připravená. Její systém cvičení, testů a otázek nutil účastníky kurzu k neustálé pozornosti a soustředění.......

Zobrazit

V letošním roce jsme čerpali dotace z fondů EU za účelem vzdělávání našich zaměstnanců v dělnickcýh profesích (jednalo se o program "Vzdělávejte se!" pozn. admin.). Školení probíhalo ve dvou etapách a celkem se proškolilo 372 zaměstnanců.... Díky velmi nadstandardní spolupráci s paní Ing. Denisou Obrtelovou (manažer projektu) a panem Ing. Jaroslavem Pávkem (lektor projektu) se ...

Zobrazit

V současné době nám zajišťují vzdělávání našich cca 60 mediálních poradců. Již pro nás realizovali 34 školicích dnů ve finančním objemu přes 1 milion korun. Tohoto rozhodnutí a této investice nelitujeme..... Investice vložená do vzdělávání našich lidí se nám beze zbytku vrací ve zvýšených tržbách, a to i přes současnou hospodářskou situaci, a také ve snížení fluktuace úspěšných...

Zobrazit

Vážení, jmenuji se Zvolánek Jaromír a pracuji ve firmě ACO Přibyslav ve funkci mistra výroby. Díky firmě jsem se zúčastnil 6 kurzů z cyklu "Mistr I", které vedl lektor pan Ing. Jaroslav Pávek v Jihlavě. Kurzy pod jeho vedením byly pro nás účastníky vysoce přínosné. Charismatická osoba lektora a jeho osobní i profesionální přístup k nám to jsou hodnoty, které jsme všichni ocenil...

Zobrazit

...děkuji za zaslání materiálů, které mi určitě pomohou orientovat se v rozvaze. Chtěl bych ještě touto cestou poděkovat za příjemně strávený den na semináři. Určitě jsem si z něj odnesl celou řadu nových poznatků a také poznal nové lidi... ...

Zobrazit

...celý seminář byl veden v duchu andragogických (a zejména androdidaktických) zásad. Tento přístup považujeme ve vzdělávání dospělých za efektivní a velmi přínosný. Účinek se projevil i v hodnocení účastníků. Kromě písemného vyjádření jsme zaznamenali i velmi kladné verbální hodnocení již během semináře. Pro naši organizaci bylo realizované školení velmi potřebné a splnilo naš...

Zobrazit

...není zcela obvyklé, a především jednoduché, vzdělávat v měkkých dovednostech i zaměstnance dělnických profesí - od vzdělávací agentury to vyžaduje pružnost, specifický přístup a profesionalitu - společnost Petr Otáhal, s. r. o., se tohoto zadání zhostila velmi bravurně a celý projekt zvládla na jedničku... Všichni účastníci vnímali semináře velice pozitivně a celou společnos...

Zobrazit

...celkově na službách poskytovatele vysoce hodnotíme zcela jednoznačnou zákaznickou orientaci společnosti, snahu plně uspokojit potřeby klienta. Za dobu naší spolupráce jsme poznali u tohoto poskytovatele vysokou flexibilitu, profesionální a také lidský přístup, kvalitní lektorský tým a vždy řádné plnění závazků a smluvních podmínek. Rovněž se strany účastníků školení byl velm...

Zobrazit

...naše rozloučení bylo tak rychlé, že jsem nestačila poděkovat za velmi dobrý výlet do Vídně. Líbila se mi odlehčená, skoro rodinná atmosféra, líbila se mi vtipnost, se kterou byl podáván výklad, a v neposlední řadě se mi líbila tombola, protože jsme vyhráli jednu z cen... Jarka Kalbáčová. ...

Zobrazit

...dovolte mi poděkovat Vám za zaslání hodnocení vzdělávání na téma "Hezky česky" a dovolte i mně, abych se k tomuto vyjádřil. Firma Petr Otáhal, s.r.o. opět "nezklamala" :-D a způsobila mi značné problémy, neboť po absolvování školení této firmy požadavky mých zaměstnanců začaly značně převyšovat finanční možnosti. Jen tak dále a zruinujete mi městskou kasu!!! :-D Hodnocení le...

Zobrazit

...spolupráce nám pomáhá vnést do vztahu se zákazníky nové rozměry, mění se přístup školených zaměstnanců, a tím přináší pozitivní zkušenost pro všechny zúčastněné. Pořádaná školení jsou vedena profesionály a odpovídá tomu jejich náplň i úroveň. Téma Petra Otáhala doporučujeme dalším firmám, které nechtějí šetřit na vzdělávání svých pracovníků......

Zobrazit

Rozvoj lidských zdrojů se týká i naší společnosti, jelikož stoupá počet zaměstnanců, a s tím související nároky. Je od nás vyžadován odborný přístup. Společnost Petr Otáhal, s. r. o., je nápomocna v řešení situací vyžadujících odbornou psychologickou znalost v kontaktu se zákazníkem i zaměstnancem. Semináře jsou vedeny zábavnou formou, s ohledem na člověka jako osobnost a nikol...

Zobrazit

Spolupráce s firmou Petr Otáhal nám ukázala další cestu ke zkvalitnění personální práce a zlepšení komunikačních schopností našich pracovníků. Doporučujeme spolupráci s firmou Petr Otáhal, neboť jsme se přesvědčili o její kvalitě a serióznosti a považujeme spolupráci s ní za dobrou a návratnou investici......

Zobrazit

Naše firma je velmi spokojena s poradenskou a vzdělávací činností Vaší společnosti. Poskytla nám na svých seminářích cenné informace a rady v oblasti vedení firmy a rovněž v oblasti obchodních dovedností. Již nyní můžeme konstatovat, že přispěla k navýšení prodeje našich produktů, a stejně tak ke zlepšení a zkvalitnění našich manažerských dovedností......

Zobrazit

Tréninků se účastnili všichni vedoucí a TH zaměstnanci firmy, včetně předáků. Každý zaměstnanec absolvoval šest školicích dnů. Velmi kladně hodnotím práci lektorky Šárky Maralíkové, která je v tréninku asertivity a sebepoznání vynikající. Mnohá její slova či rady nám pomáhají v praxi ......

Zobrazit

Získal jsem zpětnou vazbu v oblasti ověření si moderních přístupů, nástrojů a metod efektivního vedení lidí s aplikovatelnou prací na MÚ Kopřivnice. Spolupráci s Vaší společností vnímám jako přínosnou pro profesionální činnost MÚ a můžu ji plně doporučit k realizaci vzdělávání jiným subjektům a institucím veřejné správy......

Zobrazit

Při provádění naší činnosti je velmi důležitá komunikace mezi zaměstnanci a zákazníky. Asi před dvěma lety jsme se zapojili do vzdělávacího programu vzdělávacího střediska Petra Otáhala. Úroveň vzdělávacích seminářů byla velmi dobrá. Přednášky lektorů jsou zajímavé, nejsou fádní a lektoři si dokáží udržet pozornost posluchačů. Celkově je účast na těchto seminářích velkým přínos...

Zobrazit

Od září roku 2004 jsem absolvoval 4 semináře pořádané firmou Petr Otáhal. Na těchto školeních, zaměřených na komunikaci, asertivitu, ale také obchodní dovednosti nebo zvládání stresových situací, jsem získal hodnotné informace, které mi pomáhají při práci i v běžném životě. Pořádaná školení, díky své kvalitě, splnila mé očekávání, a tudíž je mohu jen doporučit ......

Zobrazit

Celkově na službách poskytovaných společností Petr Otáhal, s. r. o. hodnotíme odborné znalosti a zkušenosti lektorského týmu, snahu a ochotu lektorů řešit konkrétní dotazy z praxe, velké množství případových studií a modelových případů k řešení. Naše společnost spolupracuje se vzdělávací společností k naší spokojenosti už od roku 2010....

Zobrazit

Se společností Petr Otáhal, s. r. o. spolupracuje naše společnost v oblasti vzdělávání zaměstnanců od roku 2008 a s touto firmou jsme velice spokojeni po všech stránkách. To, že kurzy zaměstnance naší společnosti skutečně zaujaly, dokumentují nejlépe hodnoty naplnění monitorovacích indikátorů projektu. Dle prováděných zpětných vazeb se naprostá většina našich zaměstnanců shoduj...

Zobrazit

Naše společnost spolupracuje se vzdělávacím a poradenských institutem Petr Otáhal, s. r. o. v oblasti vzdělávání od konce roku 2010. V rámci této úspěšné spolupráce může společnost CeWe Color, a. s. prohlásit, že institut je solidní a spolehlivý partner v oblasti vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově na službách poskytovaných institutem hodnotím...

Zobrazit

Od roku 2010 spolupracujeme se vzdělávací společností Petr Otáhal, s. r. o. Při této úspěšné spolupráci považujeme vzdělávací institut za našeho spolehlivého partnera v oblasti vzdělávání zaměstnanců s trvalou snahou o kvalitní spolupráci. Celkově jejich služby, které nám poskytli, hodnotíme velmi kladně, jak přístup projektových manažerů, kteří se snaží vždy vyhovět našim poža...

Zobrazit