SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Investice do rozvoje vzdělání