OP VK - učitelé

  ...

Zobrazit

V rámci  realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR byl vydán  sborník odborných textů. Během několika měsíců, kdy p...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., se stala na jaře roku 2011 úspěšným žadatelem o podporu grantového projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Výzva byla vyhlášena Moravskoslezským krajem, a to pro oblast podpory 7.1.3. s názvem Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Realizace projektu s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a ško...

Zobrazit

Ve čtvrtek 14. června 2012 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony konference, kterou pořádala společnost Petr Otáhal, s.r.o. v rámci ukončení projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky, číslo p...

Zobrazit

Ve čtvrtek 14. června 2012 se uskuteční v Ostravě v Hotelu Harmony Club závěrečná konference projektu s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky, reg. č. CZ.1.07/1.3.05/03.0009, financovanému...

Zobrazit

V pátek 30. 3. 2012 a 27. 4. 2012 proběhly ve Frýdku-Místku v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky “ dva semináře týkající se trestněprávní odpovědnosti vedoucích pracovníků v ob...

Zobrazit

Ve dnech 21. února a 18. dubna 2012 proběhl seminář na téma Aktuální trendy v personalistice, které jsou součástí modulu Personalistika pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol. Seminář byl koncipován tak, aby účastníkům přiblížil současné dění v oblasti řízení lidských zdrojů. Zaměřili jsme se na oblast personálního marketingu, personální práce ve školách, zaměstnan...

Zobrazit

Od listopadu do 2011 do února 2012 byly v Petřvaldu u Karviné realizovány v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky“ dva běhy modulu Osobní rozvoj pro učitele ZŠ. Během šesti školíc...

Zobrazit

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v podzimních měsících účastnili vzdělávacího cyklu v oblasti Andragogických dovedností, a to hlavně uplatnění prezentačních a rétorických dovedností a práce s multimediální technikou, díky kterému nyní vytvořili nové vzdělávací moduly v tomto tématu. Ověřovací projekty byly vytvořeny pro úředníky veřejné správy a pro učitele střední školy.. Ve...

Zobrazit

V pátek 6. 1. 2012 proběhl ve Frýdku- Místku v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky “ seminář týkající se pracovněprávních vztahů v oblasti školství. Seminář proběhl v salonku pe...

Zobrazit

V měsíci listopadu 2011 proběhly první dva dny z třídenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti. Cyklus je určen pro učitele mateřských a základních škol a je realizován v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávaní pracovníků škol a školských zařízení pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jeji...

Zobrazit

V pátek 18. 11. 2011 proběhl ve Frýdku-Místku v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky financovaného prostřednictvím OP VK seminář týkající se pracovněprávních vztahů v oblasti škol...

Zobrazit

V průběhu druhé poloviny listopadu se uskutečnily první kurzy realizované v rámci projektu OP VK s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky. V Havířově se skupina učitelů ze základních a mate...

Zobrazit

V úterý 20. 8. 2011 jsme představili projekt s názvem "Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky" na poradě ředitelů škol, která se konala v prostorách městského úřadu v Orlové. Porady se zúčastnilo ...

Zobrazit

Investice do rozvoje vzdělání