OP LZZ - právo a bydlení

V souvislosti s realizací projektu „Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, číslo projektu, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234, vytvořil tým lektorů a spolupracovníků vzdělávacího a andragogického institutu Petr Otáhal, s. r. o. odbornou ...

Zobrazit

Dne 13.12.2012 se v Hotelu První republika v Praze konala závěrečná konference k projektu„Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, číslo projektu, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234. Konference se zúčastnilo více než 20 účastníků z řad abs...

Zobrazit

V rámci vzdělávacího programu „Právo a bydlení“ proběhly začátkem listopadu 2012 poslední semináře na téma „Exekuce“, přičemž první dva semináře se konaly v Chebu, další pak v Sokolově a v Karlových Varech. Všichni účastníci semináře uvítali téma „Exekuce“, které je v současné době velmi aktuální, především mezi slabšími sociálními skupinami, a velmi souvisí se současnou ekonom...

Zobrazit

V rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, si Vás dovolujeme co nejsrdečněji p...

Zobrazit

Ve dnech 22. 10. 2012 až 26. 10. 2012 proběhly v Plzeňském kraji v rámci projektu „Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ semináře týkající se exekuce se zaměřením na vyklizení bytu.Semináře se konaly v Plzni a Klatovech a celkem se těchto sem...

Zobrazit

V rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "Právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum CZ.1.04/3.2.01/19.00234 probíhaly v měsíci září poslední semináře na téma Sociální bydlení. V souvislosti se zhoršenou ekonomickou situací klientů a připravovanými změnami v oblasti přís...

Zobrazit

     Společnost Petr Otáhal, s. r. o., realizuje od 1. července loňského roku projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fond...

Zobrazit

     Ve dnech 29. 05. 2012 - 31. 05. 2012 probíhal jednou v Táboře a dvakrát v Českých Budějovicích seminář na téma: „Exekuce“, který byl určen především pro pracovníky ze sociální sféry. Účelem tohoto kurzu bylo, aby se účastníci dokázali správně orientovat v právních předpisech upravujících exekuce, především v zákoně č. 99/1963 Sb. občanském soudním řádu v platném znění, a z...

Zobrazit

Seminář „Nájmy“ v rámci vzdělávacího programu „Právo a bydlení“ proběhl v Karlovarském kraji ve čtyřech termínech, a to ve dnech 22.5. a 23.5. 2012 v Chebu, dne 24. 5. 2012 v Sokolově a dne 25. 5. 2012 v Karlových Varech. Tento projekt je zaměřen na potřeby sociálních pracovníků pro romské etnikum, ale i dalších pracovníků neziskových organizací. Na všech seminářích byla velká ...

Zobrazit

Ve dnech 27. 3. 2012, 17. 4. 2012 a 19. 4. 2012 proběhly v městech Přerov a Olomouc v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "Právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, semináře týkající se nájmu bytu. Seminářů se celkem zúčastnilo okolo 70ti sociálních pracovníků. Pro ...

Zobrazit

     Ve dnech 24. 04. 2012 - 27. 04. 2012 probíhal dvakrát v Chebu, v Sokolově a v Karlových Varech seminář na téma „Právo a bydlení - bytové vlastnictví“, který byl určen především pro pracovníky ze sociální sféry. Účelem tohoto kurzu bylo, aby si účastníci osvojili jednak základní právní terminologii související s majetkovými právy a jednak seznámení se základními právními in...

Zobrazit

Ve dnech 5. 3. - 9. 3. 2012 probíhal v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "Právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR v Plzni a v Klatovech seminář na téma „Právo a bydlení - bytové vlastnictví“, který...

Zobrazit

Také v Jihočeském kraji jsme zahájili první semináře vzdělávacího programu Právo a bydlení, který je realizován v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Úvodní ...

Zobrazit

Sociální pracovníci na jižní Moravě se nebojí dalšího vzdělávání. O tom svědčí také jejich velký zájem o účast ve vzdělávacím programu právo a bydlení, který v Jihomoravském kraji realizujeme v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské et...

Zobrazit

Dne 6. prosince 2012 začal první blok vzdělávacího programu právo a bydlení realizovaného v rámci projektu OP LZZ č. CZ.1.04/3.2.01/19.00234 v Moravskoslezském kraji. Pracovníci sociálních služeb Magistrátu města Havířova si vyslechli první informace na téma BYTOVÉ VLASTNICTVÍ a problematiku s tím spojenou. Snahou lektora bylo po úvodním právním výkladu zaměřit pozornost účastn...

Zobrazit

Pouze týden zbývá do zahájení vzdělávacího programu Právo a bydlení v Moravskoslezském kraji. Pětidenní cyklus školení realizujeme v rámci programu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního r...

Zobrazit

Pětidenní vzdělávací program PRÁVO A BYDLENÍ (akreditovaný u MPSV a MV ČR) je určený zejména pro terénní sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pomáhají romské menšině řešit problémy pojící se s bydlením, dluhy, exekucemi apod., dále pro pracovníky zajišťující agendu hmotné nouze a sociální pracovníky pracujícími zejm. s romskými klienty. Účastníci získaj...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., začala prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro...

Zobrazit

OP LZZ