OP LZZ MSK + OLK + ZLK

V rámci realizace projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaného prostřednictvím OPVK z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na ZÁVĚREČNOU KONFERENCI Důvod konference:Smyslem konference je setkání účastníků seminářů ekonomické g...

Zobrazit

Malá plastiková kartička a přece má takovou moc a je zdrojem dalších financí. Proč, to je otázka, na jejíž odpověď byl zaměřen jeden ze seminářů projektu „ Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“, reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028.Celý jeden vyučovací den byl věnován problematice karet a to tak, aby účastníc...

Zobrazit

V říjnu loňského roku byl zahájen další z úspěšných projektů společnosti Petr Otáhal, s. r. o., projekt Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. První seminář tohoto proje...

Zobrazit

Projekt „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ pokračoval navazujícím seminářem o exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že jsou mu v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenutí obsahu minulého semináře rozvíjeli účastníci další poznatky o jednotlivých formách výkonu rozhodnutí. Na již popsané způs...

Zobrazit

Na konci května proběhly v Moravskoslezském kraji další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ Z ESF a státního rozpočtu ČR. Prostor byl tentokrát věnován problematice exekucí. Protože je to téma natolik obsáhlé a závažné, jsou mu v...

Zobrazit

Účastníci vzdělávacího projektu „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce května tématem Exekuce. S touto problematikou se setkávají jako terénní pracovníci, pracovníci sociálních odborů i zaměstnanci poraden a občanských sdružení poměrně často. Naštěstí ne jako přímí účast...

Zobrazit

V průběhu dubna proběhl v rámci projektu „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR další cyklus seminářů zaměřených na rozvoj ekonomické gramotnosti, tentokrát s názvem Osobní konkurz – insolvenční zákon a konsolidace úvěrů. Většině účastníků nebylo t...

Zobrazit

V rámci cyklu školení ekonomická gramotnost proběhl seminář zaměřený na Zákon o úpadku, kdy byla skupina klíčových sociálních pracovníků seznámena se základními pojmy zákona, pravidly a postupem zahájení a průběhu insolventního řízení.Informace potřebné pro získání povolení oddlužení formou splátkového kalendáře účastníci vnímali velmi pozitivně, rovněž praktické rady a možnost...

Zobrazit

Cílem semináře bylo seznámit skupinu sociálních pracovníků se základními pravidly, podmínkami a rozdíly čerpání úvěrů a půjček u bankovních a nebankovních subjektů.V průběhu semináře byly probrány náležitosti a potřebná dokumentace žádosti o úvěr, členění úvěrů podle různých kritérií, zajištění úvěrů, úrokové sazby a RPSN.Účastníci se dozvěděli informace související se zajištěn...

Zobrazit

V měsíci březnu pokračoval projekt „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaní sociálních služeb“ tématem Bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrů a půjček. Na trhu je velká škála různých typů úvěrů a půjček lišících se v různých základních parametrech jako jsou maximální doba poskytnutí daného úvěru, účel na který je pokytnut, cena úvěr...

Zobrazit

Po více než dvouměsíční pauze začnou od poloviny března pokračovat kurzy ekonomické gramotnosti realizované v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb, č. CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. V loňském roce účastníci absolvovali 3 semináře (Makroekon...

Zobrazit

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodování o jejich využití. Vzhledem k tomu, že ješt...

Zobrazit

Jako lektorka ekonomické gramotnosti jsem měla možnost školit problematiku Mikroekonomie a Makroekonomie v rámci projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Můj pocit z daných školení předčil očekávání, protože účastníci se aktivně zapoji...

Zobrazit

Po náročných přípravných a organizačních procesech začaly v měsíci říjnu úvodní semináře z dvanáctidenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti realizovaného v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Výuka se rozeběhla současně v ně...

Zobrazit

Na osmi místech v Moravskoslezském (2x v Havířově, 2 x v Ostravě, 1 x ve Frýdku-Místku a 1 x v Karviné), Olomouckém (1 x v Olomouci)a Zlínském kraji (1 x ve Zlíně) v průběhu druhé poloviny října 2011 odstartuje v rámci projektu OP LZZ s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb první seminář z dvanáctidenního vzd...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., začala prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028, byl zah...

Zobrazit

OP LZZ