OP LZZ - EG VYS, PAK, JHC a ZLK

V rámci cyklu školení Ekonomická gramotnost probíhali ve Zlínském kraji a na Vysočině v měsíci říjnu letošního roku závěrečné semináře s názvem Psychologie - působení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílem výuky bylo seznámit skupinu klíčových sociálních pracovníků s působenímdlouhodobé nezaměstnanosti, jejími důsledky na klienty a rovněž doporučit možné kroky v sociální práci vedou...

Zobrazit

V rámci realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00218, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, byla  v ...

Zobrazit

Na začátku října proběhly závěrečné semináře projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti v Jihočeském kraji, který je financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky. Konkrétně to byly semináře v Českých Budějovicích 2. a v Táboře 3.10.2012. Byly věnovány dlouhodobým důsledkům nezaměstnanosti. Téma bylo pro účastníky velmi známé, většina z nich se totiž n...

Zobrazit

Ve dnech 11. až 13. 9. 2012 proběhly v Jihlavě, Třebíči a Okrouhličce v rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském“ semináře týkající se trestného činu lichvy, podvodu, úvěrového podvodu apod.Seminářů se...

Zobrazit

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Právo – Lichva, podvod, úvěrový podvod, …“            Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů atraktivní a bylo to vidět i na zvýšené aktivitě, zájmu a pozornosti během jednotl...

Zobrazit

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Platební karty jako další zdroj financí “.               Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů velmi atraktivní a bylo to vidět i na zvýšené aktivitě, zájmu a pozornosti běhe...

Zobrazit

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů. Tentokrát bylo téma semináře nazvané – „Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana“. Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů velmi atraktivní a bylo to vidět i na zv...

Zobrazit

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval navazujícím seminářem o exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že mu jsou v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenutí obsahu minulého semináře rozvíjeli účastníci dále poznatky o jednotlivých...

Zobrazit

Účastníci vzdělávacího projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce května tématem Exekuce. S touto problematikou se setkávají jako terénní pracovníci, pracovníci sociálních odborů i zaměstnanci poraden a občanských sdru...

Zobrazit

Dne 15. a 16. května 2012 proběhlo školení na téma EXEKUCE I. v rámci zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro Jihočeský kraj. Školení probíhalo v Českých Budějovicích a Táboře. Z průběhu školení je zřejmé, že problematika exekucí je vážná a bytostně se dotýká obrovské většiny občanů. Znamená to rovněž nejen psychické...

Zobrazit

Na Úřad práce přešli dnem 1. ledna 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených k výkonu práce do pověřených obecních úřadů, kteří ke dni 31. prosince 2011 plnili úkoly v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany. Tato legislativn...

Zobrazit

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodování o jejich využití. Vzhledem k tomu, že ješt...

Zobrazit

Semináře proběhly v Jihlavě (11.10.2011), Třebíči (12.10.2011), a Okrouhličce (obec u Světlé nad Sázavou 13.10.2011). Účastníci akce byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách kraje Vysočina. Jednalo se o skupinu inteligentních lidí zkušených především v sociální oblasti. Cílem výuky pro skupinu klíčových sociálních pracovníků bylo seznámit je se základními poj...

Zobrazit

Dne 6.9.2011 se začalo školit v rámci projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00218. Cílem seminářů je poskytnout další odborné vzdělání tak, aby cílov...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.5.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském kraji“. Zajišťování cílové sku...

Zobrazit

Ekonomicky gramotný občan dosahuje mnohem vyšší tržní adaptability, orientuje se v problematice peněz a cen, je schopen finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb, aniž by sklouzl do velkého debetu či jiných finančních potíží, což má dále za následek např. krádeže aj. trestné činy. Romové však ve velké...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.5.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském kraji“ a bude realizován po do...

Zobrazit

OP LZZ