OP LZZ - EG ÚSK

Dne 31. března 2012 byla ukončena po 21 měsících realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2/01/19.00150, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu projektu j...

Zobrazit

Ve čtvrtek 22.03.2012 proběhla v Praze v hotelu První republika závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji financovaného prostřednictvím OP LZZ z ES...

Zobrazit

Ve čtvrtek 22. března 2012 se uskuteční v Praze v hotelu První republika závěrečná konference k projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydeení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradensví pro romské etnikum v Ústeckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00150, financovanému prostřednic...

Zobrazit

V úterý 4. 10. 2011 se v Teplicích, o den později v Chomutově, poté v Děčíně a nakonec v Roudnici nad Labem v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji uskutečnil první seminář věnovaný prob...

Zobrazit

Účastníky dvanáctidenního vzdělávacího programu ekonomické gramotnosti čeká v září poslední celodenní seminář věnovaný tentokrát nezaměstnanosti a aspektům, které dlouhodobá nezaměstnanost provází (nedostatek financí, neuspokojení potřeb, psychologické dopady...). Pro mnohé účastníky tohoto vzdělávacího programu však vzdělávání zářím neskončí, neboť jsou již přihlášeni do pokra...

Zobrazit

Ve dnech 16. 8. 2011 až 19. 8. 2011 proběhl v Ústeckém kraji v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji seminář týkající se vybraných oblastí trestního práva se zaměřením na trestný čin lic...

Zobrazit

S rozvojem tržního hospodářství v posledních 20. letech se u nás začal rovněž rychle rozvíjet finanční trh a v jeho rámci produkty pro běžného občana jako jsou různé investiční příležitosti, platební prostředky a rovněž úvěry a půjčky. Tato situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodov...

Zobrazit

Dne 12.10.2010 byl zahájen s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji“. Projekt bude ukončen 23.9.2011. Cílem seminářů je poskytnout další odborné vzdělání tak, aby cílová skupina dokázala lépe po...

Zobrazit

Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji“ byl zahájen 1. července 2010 a bude probíhat po dobu 21 měsíců do 31. března 2012. Začátek projektu byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a tvorbu manuálu pro vzdělávací program ...

Zobrazit

Vážení účastníci vzdělávacíh akcí, v rámci projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji“, který je realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských loka...

Zobrazit

OP LZZ