OP LZZ - EG LBK+PZK+KVK+MSK

V úterý 16.10.2012 proběhla v Praze v hotelu První republika závěrečná konference realizovaná v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00192. Ko...

Zobrazit

 Na konci června letošního roku, přesněji 29. června 2012 proběhl v Moravskoslezském kraji poslední seminář projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Karlovarském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00192, financ...

Zobrazit

Seminář probíhal v dnech 05.06.2012 a 06.06.2012 v České Lípě v hotelu Olympia a v dnech 07.06.2012 a 08.06.2012 v Liberci hotel Liberec. Účastníci semináře byli  sociální pracovníci různých profesí, jednalo se jednak o úředníky jednotlivých úřadů a různých byť převážně sociálních odborů, osob z neziskových organizací, které sociálně potřebným pomáhají, terénních pracovníků, za...

Zobrazit

V průběhu dubna proběhly další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ...

Zobrazit

Projekt Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji pokračoval v měsíci únoru navazujícím seminářem o Exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že mu jsou v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenu...

Zobrazit

Účastníci vzdělávacího projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, který je financován prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR, pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce ledna tématem Exe...

Zobrazit

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodování o jejich využití. Vzhledem k tomu, že ješt...

Zobrazit

Na konci listopadu proběhly v Karlovarském kraji další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu "Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji", který je financován z Evropského sociálního fondu a státního ...

Zobrazit

Dne 5.4.2011 byl zahájen opakovaný, úspěšný projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji“. Cílem seminářů je stejně jako u projektů předchozích, poskytnout další odborné vzdělání tak, aby cílov...

Zobrazit

Dne 1.1.2011 zahájila společnost Petr Otáhal, s. r. o., další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji“. Ve dnech 5. - 8. d...

Zobrazit

Dne 1.1.2011 zahájila společnost Petr Otáhal, s. r. o., další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji“. Zajišťování cílové...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.1.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji“ a bude realizován p...

Zobrazit

OP LZZ