OP LZZ - EG JMK

Již koncem roku 2010 a po celý rok 2011 probíhala v Jihomoravském kraji vzdělávací akce pro terénní sociální pracovníky a pracovníky zajišťující agendu hmotné nouze. Vzdělávací akce byla financována z projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji“. Teoretická východiska témat, ...

Zobrazit

Osobní bankrot a insolvenční řízení: Toto téma jsem rozdělil do následujících bloků:Úvod do insolvenčního právaÚpadek a hrozící úpadekZpůsoby řešení úpadkuInsolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddluženíÚčinky zahájení insolvenčního řízeníZpůsoby oddluženípodmínky pro povolení oddluženíPrůběh insolvenčního řízení při oddluženíRole insolvenčního správcePrůběh plnění při...

Zobrazit

Základním teoretickým východiskem všech majetkových trestných činů je úprava obsažená v článku 11 Listiny základních práva a svobod, která zaručuje ochranu vlastnického práva každého jedince. Jak skutková podstata trestného činu lichvy, tak i skutkové podstaty trestných činů podvodu a úvěrového podvodu chrání majetek cizí osoby. Ochrana majetkových práv je všem osobám poskytová...

Zobrazit

Teoretickým východiskem tématu semináře byla znalost problematiky psychologie dlouhodobě nezaměstnaných, vlastní práce s nezaměstnanými, setkávání s jinými etniky a zkušenost z terénu. To vše spolu se studiem literatury, reportáží, článků vedlo lektorku k vedení interaktivního semináře se sociálními pracovníky. Hlavním cílem semináře pro skupinu klíčových sociálních pracovníků ...

Zobrazit

V rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji“ jsem školila téma „Exekuce“, které bylo koncipováno jako dva semináře, z toho jeden seminář vedený lektorem a druhý seminář vedený lektorem se zapojením hosta, odborníka na danou problematiku. Téma exekucí bylo do projektu ...

Zobrazit

Ve čtvrtek 26.01.2012 proběhla v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto s...

Zobrazit

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodování o jejich využití. Vzhledem k tomu, že ješt...

Zobrazit

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 se uskuteční v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konference k projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradensví pro romské etnikum v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00165, financovanému prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR....

Zobrazit

Ve dnech 8. 11. 2011 až 11. 11. 2011 proběhl v Jihomoravském kraji v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji seminář týkající se vybraných oblastí trestního práva se zaměřením na trestný čin lichvy, podvodu a úvěrového podvodu. Semi...

Zobrazit

S rozvojem tržního hospodářství v posledních 20. letech se u nás začal rovněž rychle rozvíjet finanční trh a v jeho rámci produkty pro běžného občana jako jsou různé investiční příležitosti, platební prostředky a rovněž úvěry a půjčky. Tato situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodov...

Zobrazit

OP LZZ