Restart – podpora pracovní integrace

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 byl pro úspěšné absolventy rekvalifikačních kurzů projektu Restart uspořádán další poradenský den. Cílem setkání byla především aktivizace účastníků, kteří jsou stále bez zaměstnání a hledají uplatnění v sociálních službách. Dopoledne bylo především věnováno vyhledávání nabídek volných míst na pozici pracovník v sociálních službách a  poradenství při h...

Zobrazit

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony závěrečná konference v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, CZ.1.04/3.3.05/68.00.229.Konference byla určena široké odborné veřejnosti z oblasti sociálních služeb, zástupcům měst Moravskoslezského kraje, státních i soukromých institucí a občanských sdružení pracujících s nezaměstnanými či osobami ohro...

Zobrazit

Ve čtvrtek 28. března 2013 byl pro účastníky rekvalifikačních kurzů projektu Restart uspořádán další poradenský den. Absolventi kurzu Pracovník v sociálních službách byli pozváni sídla společnosti Petr Otáhal, s.r.o. ve Frýdku-Místku.Cílem setkání byla především aktivizace účastníků, kteří jsou stále bez zaměstnání a hledají uplatnění v sociálních službách. Přes cílenou propaga...

Zobrazit

V rámci realizace projektu Restart – podpora pracovní integrace,  CZ.1.04/3.3.05/68.00.229, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR bude uspořádána závěrečná konference.  Cílem závěrečné konference je prezentace projektu, především zhodnocení výsledků vzdělávacího programu Pracovník v sociálních službách u zapojené specifické cí...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., realizuje od podzimu 2011 projekt „Restart – podpora pracovní integrace“ (CZ.1.04/3.3.05/68.00.229). Plánovaný termín ukončení je v dubnu 2013, kdy se bude v Ostravě konat  závěrečná konference, na které budou odborné veřejnosti prezentovány výstupy projektu.Cílovou skupinou projektu byly osoby do 25 let věku nebo nad 50 let. Obě věkové skupiny...

Zobrazit

Ve středu 13. února 2013 byl pro účastníky rekvalifikačních kurzů projektu Restart  uspořádán poradenský den. Všichni úspěšní absolventi kurzu Pracovník v sociálních službách byli pozváni do Hotelu Harmony v Ostravě. Cílem setkání byla především aktivizace účastníků, kteří jsou stále bez zaměstnání a hledají uplatnění v sociálních službách. Přes velkou propagaci této akce se na...

Zobrazit

V pondělí  17. prosince 2012 bylo v Ostravě uspořádáno setkání členů realizačního týmu s absolventy kurzů realizovaných v projektu Restart.  Na schůzku bylo pozváno více než padesát úspěšných  účastníků všech pěti běhů rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Setkání, kterého se nakonec zúčastnilo osm osob, bylo zaměřeno na vyhodnocení účasti v projektu z pohledu samotnýc...

Zobrazit

Pátý a také poslední běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – pečovatel, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, byl ukončen se 100% úspěšností. Kurz probíhal od 31. 10. - 13. 12. 2012. Početnou skupinu tvořilo 19 studentů se základním vzděláním, ve složení 1 muž a 18 žen. Muž a 10 žen spadalo do cílové skupiny nad 50 let a zbývajících 8 dívek...

Zobrazit

Dobrý den, do zaměstnání jsem nastoupila 1. října 2012 a pracuji ve Fontáně domově pro tělesně a mentálně postižené v Hlučíně. V práci jsem velmi spokojená, uplatňuji znalosti, které jsem nabyla po absolvování kurzu a taky díky skvělé lektorce paní Mgr. Markétě Vaculové, která nás skvěle připravila tuto práci vykonávat. S pozdravem Margot Martiníková, absolventka kurzu pracovní...

Zobrazit

Vážený absolvente, vážená absolventko,nabízíme Vám poslední možnost absolvovat mezinárodní zkoušku pro získání Evropského certifikátu v mezinárodních službách (ECC), která je hrazena z projektu Restart. V případě zájmu o testování se dostavte 17. 12. 2012 v 10 hodin do učebny Tomáše Poláška ve 3. patře budovy ČSAD, ul. Vítkovická v Ostravě. Jedná se o školící prostory, kde prob...

Zobrazit

Pátý a poslední běh rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, začal opět motivační částí, na kterou plynule navázala část teoretická.  Teorie rekvalifikace bude probíhat od 15.11.2012 - 5.12.2012 a poté bude následovat 5 denní praxe. Teoretická výuka vychází ze zákona o sociálních službách a běhe...

Zobrazit

Čtvrtá a předposlední etapa rekvalifikační části kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229, byla ukončena dne 7. 11. 2012 závěrečnými písemnými zkouškami. Závěrečné písemné zkoušky byly velice obtížné, ale přesto je úspěšně absolvovalo všech 14 účastníků kurzu. ...

Zobrazit

Dne 31. října 2012 zahájí společnost Petr Otáhal, s.r.o. poslední vzdělávací běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – Pečovatel/ka. Přihlásit se může každý, kdo splňuje základní podmínky účasti v kurzu – osoba do 25 let nebo nad 50 let, se základním vzděláním, evidovaná na úřadu práce.  Kurz se bude konat v Ostravě na ulici Vítkovická 3083/1 (budova UAN). Vš...

Zobrazit

Motivační část v projektu restart byla velice zajímavá pro většinu frekventantů, jelikož jejich problémy v některých případech převyšovaly jejich možnosti a právě problematika nezaměstnanosti, stres a ekonomická gramotnost pomáhá nalézt nové cesty k lepším zítřkům. Každý frekventant si nalezne v této motivační části svou část, která ho zajímá nejvíce a té se snaží věnovat, jeli...

Zobrazit

Čtvrtá a předposlední etapa rekvalifikační části kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229, se blíží ke konci. Na studenty čekají již jen 2 dny teoretické výuky a poté týdenní praxe. Většina studentů praxi absolvuje v Ambrosii – Domově pro osoby se zdravotním po...

Zobrazit

Třetí etapa rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace“, pořádaný v Ostravě od 07. 08. do 19. 09. 2012 , byl pro všechny účastníky kurzu úspěšný.Ve skupině bylo šest žen a dva muži se základním vzděláním. Věkové složení bylo dle cílových skupin rozloženo rovnoměrně - jeden muž a tři ženy nad 50 let ...

Zobrazit

Nový běh projektu Restart – podpora pracovní integrace, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229 započal dne 24.9.2012  motivační částí, ve které se účastníci naučí nové možnosti vypořádání se s nezaměstnaností a získání motivace do nové práce. Tento běh je z velké části tvořen osobami do 25 let a někteří z těchto frekventantů ještě nikdy nepracovali a právě v motiva...

Zobrazit

Ve čtvrtek 27. 9. 2012 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony oborná konference, kterou pořádalo Občanské sdružení Ostravské slunéčko v rámci ukončení dvou úspěšných projektů pro nezaměstnané. Součástí programu bylo vystoupení lektorky společnosti Petr Otáhal, s.r.o. paní Mgr. Vaculové, která představila obsah a cíle projektu Restart – podpora pracovní integrace, popsala jeho dos...

Zobrazit

Dne 24. září 2012 zahájí společnost Petr Otáhal, s.r.o. další vzdělávací běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – Pečovatel/ka. Přihlásit se může každý, kdo splňuje základní podmínky účasti v kurzu – osoba do 25 let nebo nad 50 let, se základním vzděláním, evidovaná na úřadu práce.  Kurz se bude konat v Ostravě na ulici Vítkovická 3083/1 (budova UAN). Všichn...

Zobrazit

Třetí běh rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, začal jako vždy motivační částí. Na ni dne 22.8. plynule navázala teoretická část samotné rekvalifikace. Teoretická výka bude probíhat tři týdny a poté bude následovat týdenní praxe. V rámci výuky bude postupně probráno mnoho témat ze sociální o...

Zobrazit

Dne 7.8.2012 započal třetí další běh rekvalifikace na pozici pracovníka v sociálních službách v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Účastníci nejprve absolvují motivační část, která je pro tyto osoby možností, jak se vyrovnat se s nepříjemnými skutečnostmi v nezaměstnanosti. Nalezení nové motivace je startem,...

Zobrazit

Druhý běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – pečovatel, v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, byl opět 100% úspěšný. Kurz probíhal od 26.6.do 10.8.2012. Skupinu tvořilo 7 studentů, ve složení 1 žena nad 50 let, 3 muži do 25 let a 3 dívky do 25 let věku se základním vzděláním.    Kurz jako vždy začal 11 denní motivační částí, na niž plynu...

Zobrazit

Podpora osob nejohroženějších je starostí každého z nás a spol. Petr Otáhal, s.r.o., v rámci této pomoci otevírá, jíž třetí běh projektu Restart - podpora pracovní integrace. Tato možnost dalšího vzdělání je určena pro osoby nejohroženější na trhu práce tj. jedincí do 25let věku, nebo nad 50 let, kteří disponují pouze základním vzděláním. Zveme všechny osoby, které splňují daná...

Zobrazit

http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-17-07-2012-17-40...

Zobrazit

Dne 26. 6. 2012 byl v Ostravě zahájen druhý běh kurzu v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace.  Prvních jedenáct dnů výuky je věnováno motivačním tématům, kdy účastníci získají znalosti a dovednosti z oblasti orientace na trhu práce, pracovně právní problematiky, přípravy na výběrová řízení  a hodnotící pohovory,  zvládání stresu či finanční gramotnosti. Od 13.  7...

Zobrazit

26.6.2012 bude zahájen další běh rekvalifikačního kurzu na pozici Pracovník/ce v sociálních službách – Pečovatel/ka, který bude realizován v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Kurz je určen pro uchazeče v evidenci úřadu práce do 25 let nebo nad 50 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (bez vyučení). Podmínko...

Zobrazit

Další etapa rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách - pečovatel, pořádaný v Ostravě od 02.04.2012 do 18.05.2012 , byl pro všechny účastníky kurzu úspěšný. Skupinu tvořili dva muži a sedm žen do 25 let. Celý kurz dokončilo sedm účastníků, protože zbývající dvě dívky nemohly kurz dokončit ze zdravotních důvodů. Kurz začal 11 denní motivační částí, která byla pro ml...

Zobrazit

Na začátku rekvalifikace absolvují frekventanti motivační kurz, který tyto mladé a vnímavé osoby konfrontuje s aktuálními tématy z oblasti pracovní a životní motivace, zvládání stresu, ekonomické gramotnosti a kompletní pracovní tematiky. První běh tohoto projektu byl zahájen 02.04.2012 a frekventanti se v průběhu motivační části aktivně zapojili do různých psychologických her ...

Zobrazit

2. 4. 2012 bude zahájen první běh rekvalifikačního kurzu na pozici Pracovník v sociálních službách – Pečovatel, který bude realizován v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Kurz je určen pro uchazeče v evidenci úřadu práce do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (bez vyučení). Rekvalifikace bude probíhat v...

Zobrazit

Dne 01.02.2012 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Výběrové řízení na pronájem školících prostor, CZ.1.04/3.3.05/68.00229, která byla realizována v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“. Výzva k podání nabídek byla zaslána 5 potencionálním dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 17.02.2012. V daném termínu podali svou nabídku 2 potencionální ...

Zobrazit

Dne 01. 02. 2012 vyhlásila společnost Petr Otáhal s.r.o. výběrové řízení na pronájem školících prostor, které je realizováno v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“ registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem zakázky je pronájem š...

Zobrazit

Dne 10.11.2011 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Stravné pro cílovou skupinu, která byla realizována v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“ , reg. č. CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Výzva k podání nabídek byla zaslána 5 potencionálním dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 06.12.2011. V daném termínu podali svou nabídku 3 potencionální dodavatel...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1. 11. 2011 realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Restart – podpora pracovní integrace“ a bude realizován po dobu 18 měsíců, tzn. do 30. 4. 2013. Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Cíl projektu: Aktivizace cílové skupiny k profesnímu vzdělávání, k zaměstnání a jeho udrž...

Zobrazit

Dne 10. 11. 2011 vyhlásila společnost Petr Otáhal, s. r. o., veřejnou zakázku na dodavatele stravného pro cílovou skupinu, která je realizována v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“ registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem za...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1. 11. 2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Restart – podpora pracovní integrace“ a bude realizován po dobu 18 měsíců, tzn. do 30. 4. 2013. Cílem projektu je zajistit pracovní uplatnění na pozici Pracovník/ce v sociálních službách – pečovatel/ka pro 20 úspěšných absolventů r...

Zobrazit

OP LZZ