EY 2010

Dne 28. dubna pořádala společnost Petr Otáhal, s. r. o., významnou konferenci v Ostravě, na níž byly představeny úspěšné projekty, které přispějí k vytvoření nových pracovních míst pro řadu nezaměstnaných v tomto regionu a okolí. Konference se zúčastnili zástupci státní správy, pracovních úřadů a organizace působící v oblasti lidských zdrojů. Jejím cílem bylo seznámit zúčastněn...

Zobrazit

V pondělí 13.12.2010 se za velkého zájmu odborné veřejnosti uskutečnila v Ostravě závěrečná konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Smyslem konference bylo setkání odborníků a diskuze nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhy a předlužením a zabránění rozpadu jejich rodin a sociálnímu vyloučení. Na konferenci vystoupil: Bc. Vladimír Šiška,...

Zobrazit

V rámci programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsme realizovali projekt pro dlouhodobě nezaměstnané v Moravskoslezském kraji na téma finanční gramotnost. Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na: ZÁVĚREČNOU KONFERENCI. Tato konference probíhá pod záštitou pana ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka. Smyslem konference je...

Zobrazit

Ve dnech 18. a 19. října 2010 se v Bruselu uskuteční 9. evropský kulatý stůl na téma chudoby a sociálního vyloučení. Letošní setkání pořádá belgické předsednictví a Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise. Účastníci kulatého stolu se zaměří na strategii EU pro aktivní začleňování a na novou strategii pro nadcházející desetiletí...

Zobrazit

Dne 15.09.2010 proběhla poslední vzdělávací akce pro širokou veřejnost v Moravskoslezském kraji v rámci projektu: "Rozvoj ekonomické gramotnosti jako klíčová prevence proti zadluženosti" v rámci celoevropského programu EY 2010 - Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Vzdělávací akce které probíhaly od května do září byly účastníky hodnoceny nadprůměrně. Závě...

Zobrazit

Od pondělí 31.05.2010 začne probíhat na Úřadu práce v Ostravě kurz: "Rozvoj ekonomické gramotnosti jako klíčová prevence proti zadluženosti". Tento projekt je realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropským společenstvím v rámci realizace Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Zájemci o tento šestidenní kurz obdrží přihlášku přímo...

Zobrazit

EY2010