Andragogika - výzkum a vývoj

Vzdělávací a poradenský institut PETR OTÁHAL, s. r. o. zahájil v letošním roce výzkumnou činnost v oblasti andragogiky. Naší prioritou je nejen vývoj z oblasti analýzy před samotným procesem vzdělávání a jeho následné aplikace a využití v praxi, ale i zlepšení procesu po skončení vzdělávání a co nejlepší využití nově nabytých vědomostí v každodenní práci frekventantů. Vývojem a...

Zobrazit