Aktuality a plány

(18. 10. 2017) POPRVÉ V HAVÍŘOVĚ

Pro Městskou realitní agenturu jsem připravovala kurz poprvé. Když jsem zjistila, jak náročnou práci její pracovníci mají, cítila jsem velkou zodpovědnost. I proto jsem se snažila připravit obsah semináře co nejvíce „na míru.“ „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ se říká. A bylo to tak. Správa nemovitostí města Havířova není nijak lehká činnost a každý zde svou práci vnímá velmi zodpovědně. I když jsem jako lektorka pracovala v mnoha firmách, pokaždé mě něco překvapí. Víte, co to bylo v Havířově? Během dopolední části semináře jsem navrhla několik zlepšení. Po polední přestávce už byla přenesena do praxe. Takovou ochotu a rychlost jsem opravdu ještě nezažila. Pře...

Zobrazit

(17. 10. 2017) SEZNÁMENÍ SE ZAJÍMAVÝMI HOSTY

Studenti a studentky MBA mají možnost se v průběhu výuky setkávat se zajímavými hosty, které zvou jednotliví tutoři předmětů. Obvykle se jedná o odborníky a úspěšné osobnosti v daném oboru a naši studenti a studentky tak mohou získávat nové podnětné informace pro svůj vlastní business a řízení v mateřských organizacích. Hosté bývají také úspěšní absolventi a absolventky našeho MBA studia :-) Petr Otáhal. ...

Zobrazit

(16. 10. 2017) TĚŽKÉ (NE)ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA

Nadcházející volby mě inspirovaly k tématu manažerského rozhodování. Rozhodnutí je sice okamžik, předchází mu však kvalitní sběr a zpracování informací. Manažer se nespokojuje jen s informacemi, které jsou mu „levně a ochotně“ spolupracovníky nabízeny, ale pátrá po dalších. Zvláště takových, které upozorňují na odchylky signalizující potřebu výrobní proces upravit nebo udělat jiné změny (i ty nepopulární). Je snadné podlehnout vlastnímu přesvědčení, že 100% informací z pracovního týmu je spolehlivá, odpovídá realitě a plně pokrývá námi řízenou oblast. Například, když na poradě položím týmu otázku: Je náš pracovní proces v pořádku?“, jaké asi budou odpovědi? Slyším ...

Zobrazit

(16. 10. 2017) KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ÚŘEDNÍKA

Ve dnech 05. a 06.10.2017 proběhl na opavském magistrátu pro vybrané referenty a vedoucí odborů dvoudenní seminář s názvem „Komunikační a prezentační dovednosti“. Cílem dvoudenního semináře bylo v úvodu připomenout a procvičit základní doporučené komunikační zásady, uvědomit si a minimalizovat své zažité komunikační zlozvyky.  Dále bylo cílem probrat na konkrétních příkladech práci s asertivitou, zdůraznit přínos techniky aktivního naslouchání pro zvýšení efektivity jednání a posílit zvládání emocí v komunikaci. Ve druhé části bylo cílem využít maximum komunikačních dovedností u prezentování, probrat základní pravidla správné prezentace, význam neverbální komunikac...

Zobrazit

(16. 10. 2017) BEST PRACTICES MEZI LEKTORY

Podělte se s lidmi stejné profese o Vaše postřehy a zkušenosti z čím dál náročnějšího vzdělávání dospělých, seznamte se s osobnostmi lektorské branže a zároveň získejte nové informace, podnětné myšlenky a dobré lektorské tipy pro Váš další rozvoj. Odborná literatura, praxe a má osobní zkušenost uvádí až 70 % menší spokojenost zaměstnance (účastníka školení) s interním lektorem, než s externím lektorem. I to může být důvod, aby personální manažeři vyslali své interní lektory a lektorky na pracovní setkání lektorů, které bude probíhat ve středu 8. listopadu 2017 v Ostravě a přihlásit se můžete snadno prostřednictvím www.petrotahal.cz. Na setkání třeba s Vámi se těší ...

Zobrazit

(13. 10. 2017) SETKÁNÍ S PHDR. ALENOU SEHNALOVOU

Stalo se příjemným pravidlem, že nás alespoň jednou ročně navštíví výjimečná žena - paní PhDr. Alena Sehnalová, lektorka a psycholožka. Společně s personálními manažery bude ve středu 18. října 2017 v Olomouci a 25. října 2017 v Ostravě debatovat nad funkčností KOMPETENČNÍCH MODELŮ v našich organizacích. Bližší informace a rezervaci místa provedete snadno na tomto webu, případně na e-mailu: sekretariat@petrotahal.cz. ...

Zobrazit

(12. 10. 2017) MBA - FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 5. a 6. 10.2017 proběhl v prostorách Seminárního centra Ostrava seminář Finanční řízení v rámci studia MBA. Posluchači se seznámili s možnostmi zhodnocování finančních prostředků na kapitálovém trhu. S vlastnostmi základních investičních cenných papírů a jejich využitím při investování. Dále byla diskutována oblast kolektivního investování a dále základní parametry pro výběr vhodného investičního produktu a jejich vzájemné vazby – investiční trojúhelník. Druhý den jsme pak diskutovali možnosti financování firem na kapitálovém trhu a další dlouhodobé zdroje financování firem. Zajímavá diskuse se rozvinula např. kolem venture kapitálu. Následně jsme se věnov...

Zobrazit

(10. 10. 2017) VEDENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ

Dvě skupiny liniových manažerů společnosti SEMPERFLEX OPTIMIT absolvovaly trénink zaměřený na hodnocení, motivaci, komunikaci, vyjednávání se spolupracovníky a vedení kárných pohovorů. Co by mohlo být tajemstvím, jak všechny tyto dovednosti aplikovat a využít? Jak na to? Jak zvládnout svoji roli manažera? Jak to může fungovat? Účastníci v těchto dvou skupinách se pokusili, přijít tomu na kloub. Pavel Vyvijal, lektor. ...

Zobrazit

(10. 10. 2017) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dne 3.10.2017 proběhl u společnosti Trenkwalder a. s. workshop na téma "Ochrana osobních údajů ve světle GDPR" pod vedením lektora - advokáta Martina Kornela. V rámci workshopu byly rozebírány praktické situace, na které je potřeba se z pohledu nařízení GDPR připravit, a to především s přihlédnutím k činnostem agentur práce. ...

Zobrazit

(04. 10. 2017) EXCEL PRO MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA

Ve pátek 29.09.2017 proběhl na Magistrátu města Přerov první ze tří celodenních kurzů zaměřených na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, který byl určen pro zaměstnance Magistrátu. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na číselné řady, vzorce, funkce a grafy. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém pro...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv