Aktuality a plány

(27. 04. 2017) SEMINÁŘ KORESPONDENCE V ČESKÉM JAZYCE

7. dubna jsme se spolu se zaměstnanci Úřadu městského obvodu Poruba setkali při semináři „Korespondence v českém jazyce.“ Proč se učíme psát česky, když je čeština náš mateřský jazyk? Současná doba je uspěchaná, mnohdy nemáme čas přemýšlet o tom, co napíšeme. Ani nás nenapadne, že adresát může rozumět našim slovům jinak, než jsme je mínili. Úkolem úřední korespondence je informovat srozumitelně občany o tom, co se jich týká. Při semináři jsme se učili skloubit pravidla českého pravopisu, technické normy i etiketu do jednoho celku tak, aby výsledkem byla korespondence, která zvýší prestiž a uznání práce úřadu a přispěje k dobrým vztahům s občany Poruby. Přestože jsm...

Zobrazit

(12. 04. 2017) MBA - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7.4.2017 proběhl v prostorách společnosti Petr Otáhal, a.s. seminář se studijní skupinou 17B k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci již desátého ročníku studia MBA. Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými moderními trendy ve vedení a řízení lidí ve firmách, v personálním managementu a lidských zdrojích především a zejména reagovat důležitými informacemi na současné složité problémy oblasti personalistiky – nedostatek kvalitních zaměstnanců, vyšší míra fluktuace a změna očekávání nových pracovníků v oblasti motivace a odměňování. Všemi těmito otázkami jsme se v semináři zabývali. Výuka vycházela z klíčových procesů vedení a říze...

Zobrazit

(10. 04. 2017) SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PREZENTACI HR PROCESŮ

Práce personalisty je stále náročnější. Mezi klíčové disciplíny, které nás ovšem ve škole nenaučili, je "prodat" HR projekty a HR procesy směrem dovnitř vlastní organizace. Proto Vás srdečně zveme na setkání klíčových personálních manažerů našeho kraje nad tématem: PREZENTACE HR PROCESŮ DOVNITŘ ORGANIZACE, které bude probíhat 26. dubna 2017 v Olomouci a 27. dubna 2017 v Ostravě. Chcete-li být v personální práci spokojenější a lépe obhajovat Vaše výsledky, neměli byste zde chybět! Své místa si snadno rezervujete na našich internetových stránkách. Partnerem setkání je nadnárodní společnost Sodexo. Na setkání s Vámi se těší Petr Otáhal.   ...

Zobrazit

(03. 04. 2017) PETR OTÁHAL SE STAL ČLENEM RADY ATKM

Ve čtvrtek 30. března 2017 členská konference Asociace trenérů a konzultantů managementu zvolila Petra Otáhala do Rady asociace (tříčlenná Rada asociace je nejvyšším orgánem asociace v ČR). Prezidentem asociace byl opětovně zvolen Ing. Vladimír Mareš, CSc. Gratulujeme. ...

Zobrazit

(29. 03. 2017) EXCEL V ZETORU

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhl ve společnosti ZETOR KOVÁRNA, s. r. o. v Brně celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, který byl určen pro zaměstnance firmy. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na funkce, grafy a kontingenční tabulky. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém proc...

Zobrazit

(28. 03. 2017) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FUTABĚ

Ve dnech 16. a 17.03.2017 proběhly v prostorách hotelu Brixen v Havlíčkově Brodě semináře na téma Time management a Plánování, delegování a kontrola v praxi, určené pracovníkům pozice asistent manager ve společnosti Futaba Czech, s. r. o.. Cílem prvního dne bylo seznámení se statistikami v oblasti využití osobního a pracovního času, seznámení se s přístupy, jaké k řízení času zaujímaly jednotlivé generace. Klíčový důraz byl kladen na to, že o efektivním a spokojeném životě nerozhoduje to, kolik úkolů zvládneme v rámci každého dne, ale to, zda a jak máme nastaveny své hodnoty, klíčové cíle a s nimi související priority. Druhý den jsme se zaměřili na efektivnější del...

Zobrazit

(22. 03. 2017) MBA - MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ FIRMY

Ve dnech 16 a 17. března proběhla výuka tématu: "Marketingové řízení firmy" další skupiny studia MBA. Studenti v průběhu hledali konkrétní souvislosti pro implementaci v praxi. Všichni se těšili na moment, kdy budou vše aplikovat v reálných situacích. Velká míra pozitivnosti, otevřenosti i kritičnosti pomohla ke kvalitní přípravě. Držíme palce. ...

Zobrazit

(20. 03. 2017) VELKÁ KONFERENCE K TALENTŮM

Společně si povídejme, sdílejme zkušenosti a inspirujme se na velkém setkání personálních ředitelů a personalistů k talentům. Jak je získat, motivovat, udržet a vychovat? Přijďte na mimořádnou akci TALENTI 4.0, která bude probíhat ve čtvrtek 25. května 2017 v Seminárním centru Akademie v Ostravě. Objednání Vašeho místa provedete snadno na: www.petrotahal.cz v sekci veřejných kurzů a konferencí. Těším se na Vás. Petr Otáhal.   ...

Zobrazit

(16. 03. 2017) SEMINÁŘ SEBEMOTIVACE

Dne 07.03.2017 proběhl na Magistátu města Ostravy seminář s názvem „Sebemotivace“. Cílem výuky bylo seznámit účastníky s problematikou sebemotivace. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci ujasnili význam sebemotivace a rizika demotivace s ohledem na pocit spokojenosti v pracovní i mimopracovní oblasti. V průběhu semináře byli upozorněni na překážky a možné brzdy sebemotivace, zazněly tipy, jak pracovat s novým přístupem, na co si dát pozor, jak budovat vnitřní spokojenost. Proběhl rozbor strategie podpory sebemotivace a jednotlivých kroků vedoucích k úspěchu ve vytyčené oblasti. Účastníci ve zpětné vazbě hodnotili získané informace jako přínosné. U závěrečného s...

Zobrazit

(08. 03. 2017) MBA, MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 2.-3.3.2017 proběhl třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canvas. Čtvrtý seminář se věnoval realizaci strategie. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s tím, jak zajistit, aby strategie nezůstala pouhým teoretickým dokumentem, ale aby...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv