Aktuality a plány

(23. 02. 2018) MBA - FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 08. a 09.02.2018 proběhl v prostorách seminárního centra Ostrava seminář Finanční řízení v rámci studia MBA. Posluchači se seznámili s možnostmi zhodnocování finančních prostředků na kapitálovém trhu. S vlastnostmi základních investičních cenných papírů a jejich využitím při investování. Dále byla diskutována oblast kolektivního investování a dále základní parametry pro výběr vhodného investičního produktu a jejich vzájemné vazby – investiční trojúhelník. Druhý den jsme pak diskutovali možnosti financování firem na kapitálovém trhu a další dlouhodobé zdroje financování firem. Zajímavá diskuse se rozvinula např. kolem venture kapitálu. Následně jsme se věno...

Zobrazit

(22. 02. 2018) PRÁVNÍ NOVINKY V PERSONALISTICE

S oblíbenou advokátkou a lektorkou JUDr. Lenkou Mecovou pořádáme ve středu 21. března 2018 v Olomouci (Regionální centrum) a v úterý 27. března 2018 v Ostravě (Seminární centrum Akademie) odborný seminář nad aktuálními právními problémy v pracovních vztazích včetně informací k nedávným novelám a vývoji pracovního práva v letošním roce. Začínáme vždy v 09:00 h a předpokládaný konec semináře je ve 13:00 h. Vaše místa si snadno objednáte v sekci veřejné kurzy a konference. ...

Zobrazit

(20. 02. 2018) SEMINÁŘ EMOČNÍ ENERGIE - TYPOLOGIE

Referentky a referenti  jednotlivých odborů MMO absolvovali trénink zaměřený na emoční energii, její typologizaci a zvláště na to, jak dané poznatky aplikovat v praxi. Někteří z účastníků vnímali silně možnost využití poznatků v osobní komunikaci se svými blízkými. Naslouchání, empatie, vnímání, pozorování svého komunikačního partnera je principem akceptace emocí v komunikaci. Pokud tak jako účastníci tréninku nezapomeneme na své emoce a na starost o ně - psychohygienu, bude naše domlouvání o něco snazší. Inspirace v tomto směru se hodí. Hodně štěstí. Mgr. Bc. Pavel Vyvijal, lektor. ...

Zobrazit

(19. 02. 2018) HOSPODÁŘSKÁ KOMORA SE NEBOJÍ ÚKOLOVAT - A MY S NÍ

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhlo na půdě Hospodářské komory České republiky zajímavé setkání. Ing. Marta Nováková, viceprezidentka Hospodářské komory a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu diskutovala s Petrem Otáhalem, předsedou Klubu personalistů Moravy a Slezska a předsedou představenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., nad Otevřenou strategií Hospodářské komory ČR pro odborné vzdělávání v ČR, dále nad Akčním plánem odborného vzdělávání a návrhem na uspořádání kulatého stolu s představiteli vlády ČR k problematice odborného vzdělávání a řešení dlouhodobě neřešených témat.       ...

Zobrazit

(14. 02. 2018) ZÁKONÍK PRÁCE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Ve dnech 29. a 30. 01.2018 proběhlo v sídle společnosti ADAMPOL CZECH s. r. o. školení zákoníku práce pro vedoucí pracovníky. Školení se zúčastnilo okolo 20-ti vedoucích pracovníků této společnosti. Seminář byl zaměřen na práva a povinnosti vedoucích pracovníků po celou dobu trvání pracovního poměru jejich podřízených zaměstnanců s důrazem na odpovědnost vedoucích zaměstnanců při nedodržení jejich povinností jako vedoucích zaměstnanců. Lektorka JUDr. Lenka Mecová. ...

Zobrazit

(30. 01. 2018) SEMINÁŘ KE STAVEBNÍMU ZÁKONU

Dne 19.01.2018 proběhlo školení ke stavebnímu zákonu pro úředníky Statutárního města Přerov. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novelou stavebního zákona, zejména s těmi změnami, které zásadně mění dosavadní praxi při povolování staveb. Část semináře byla vedena formou workshopu, v průběhu kterého byly konkrétní dotazy zodpovídány lektorem s použitím příkladů z praxe i ukázkou vzorových výstupů. Z hodnocení akce vyplývá, že kombinace teorie a poznatků z praxe je zejména v oblasti stavebního zákona vítána.   ...

Zobrazit

(30. 01. 2018) ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE V PERSONALISTICE - AUTORIZACE

Právě jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR další autorizaci (kulaté razítko) na provádění zkoušek u personálního oboru z Národní soustavy kvalifikací: Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, ke kterému máme rovněž akreditovaný kurz, takže máte vše tzv. pod jednou střechou. Obor je ve třídě 6, která je druhou nejvyšší uplatněnou v naší soustavě kvalifikací (8. třídu nemá zatím u nás žádný obor), má č. 62-012-R a autorizace č. 2018/3.  Vzhledem k významu personalistiky ve firmách, jejímu neustálému vývoji a v neposlední řadě naší angažovanosti v Klubu personalistů Moravy a Slezska, z. s. je dobře, že tuto autorizaci máme. Kvalifikace je uz...

Zobrazit

(14. 12. 2017) PF 2018

Milí účastníci našich vzdělávacích aktivit a vážení obchodní partneři, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku, nesmírnou radost z Jeho narození, případně pohodovou dovolenou. Do roku 2018 pak přejeme pevné zdraví, lásku a osobní pohodu. Kolektiv pracovníků vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s. ...

Zobrazit

(14. 12. 2017) PROVOZ KANCELÁŘÍ KE KONCI ROKU

Kanceláře firmy budou v termínu 22. prosince 2017 až 2. ledna 2018 (včetně) uzavřeny. V termínu od 18. prosince 2017 do 21. prosince 2017 a od 3. ledna 2018 do 5. ledna 2018 bude zkrácena otevírací doba. Kontaktujte nás proto, prosím, dopředu telefonicky. Těšit se na Vás budeme od 3. ledna 2018. Simona Šutariková, sekretariát. ...

Zobrazit

(12. 12. 2017) JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

V úterý 05.12.2017 proběhlo školení první pomoci na Magistrátě města Ostravy. Školení absolvovali lidé z různých pracovišť, jako informační odbor, exekutorský a další… Cílem školení bylo vyzkoušet si první pomoc praktickými metodami. Naučením a připomenutím základních obvazových metod s obvazovými materiály jako je trojcípý šátek, osvětlit základy anatomie člověka či vysvětlení funkcí orgánů v těle. Velká část školení byla určena pro praktický nácvik, ale bohužel se to nikdy neobejde bez teorie. Školení proběhlo ve velice přátelském prostředí díky, kterému školení uběhlo opravdu rychle. Děkuji všem přítomných. Bc. Roman Bortlíček, lektor.   ...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv