Aktuality a plány

(07. 08. 2017) ZÁVĚREČNÉ TESTY II. SEMESTRU

Ve středu 19. července 2017 probíhaly ve Frýdku-Místku závěrečné testy MBA studia (II. semestru studijní skupiny 16 G). Všichni účastníci tyto náročné testy zvládli na výbornou. Gratulujeme! Simona Šutariková. ...

Zobrazit

(07. 08. 2017) SETKÁNÍ LEKTORŮ

V úterý 18. července 2017 se v Ostravě sešli lektoři a konzultanti z různých míst naší republiky, aby se vzájemně obohatili a sdíleli nové poznatky ze světa vzdělávání dospělých. "Na setkání se mi líbila pozitivní atmosféra a zájem všech účastníků se podělit o své zkušenosti a dovednosti," řekl Petr Otáhal, moderátor setkání. Obdobné setkání je plánováno ještě na říjen 2017.   ...

Zobrazit

(20. 07. 2017) SEMINÁŘ KORESPONDENCE V ČESKÉM JAZYCE

Mám ráda Ostravu. „Říká se, že do třetice se nám dostává všeho dobrého. Potvrzuji.“ Tak jsem začínala minulé povídání ze semináře v Porubě. A víte, že ani do „čtvrtice“ to nebylo špatné? 22.06.2017 se ve vzdělávacím centru v Porubě sešlo 27 zaměstnanců úřadu. I když bylo tropické horko už od rána a oni by klidně mohli jít někam k vodě, neposlali mě „k vodě“ s povídáním o psaní dopisů a e-mailů. Seminář jsme tvořili společně, otázky účastníků mě vedly, doplňovali jsme se vzájemně. Je obdivuhodné, že jsme dokázali skloubit tematiku více odborů a vzájemně se respektovat. Opět jsem se snažila být k užitku tím, co umím. Věřím, že se dílo povedlo. Hana Šundová, lektorka....

Zobrazit

(19. 07. 2017) TÝMOVÁ KOMUNIKACE

Ve dnech 13. a 14. července 2017 proběhla v Odrách v areálu společnosti Semperflex Optimit vzdělávací akce s názvem „Týmová komunikace“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti v rámci týmu, zvládli zásady efektivního jednání, dovedli asertivně reagovat a zachovat si nadhled i při obtížných rozhovorech. Seminář nastínil možné způsoby přetvoření hádavého rozhovoru v konstruktivní rozhovor a v případě dobře zvládnutých komunikačních dovedností také dotažení scénáře domluvy. Účastníci ocenili doporučení a tipy pro vstup do obtížného rozhovoru a zvládnutí vypjatých situací. Jednotlivé postupy a získané poznatky si v průběhu seminář...

Zobrazit

(17. 07. 2017) MBA - STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 13.-14.07.2017 proběhl ve školIcích prostorách společnosti Petr Otáhal a.s. ve Frýdku-Místku třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canvas. Čtvrtý seminář se věnoval realizaci strategie. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s tím, jak...

Zobrazit

(10. 07. 2017) KONZULTACE - DELEGOVÁNÍ

Dne 29.06.2017 proběhla v Odrách v areálu společnosti Semperflex Optimit vzdělávací akce s názvem „Konzultace - delegování“. Účastníci se zaměřili na výběr úkolů, které lze delegovat, ujasnili si tedy, co a kdy delegovat, dovedli vybrat vhodné spolupracovníky a také byl probaný doporučený postup, jak efektivně delegovat úkoly v týmu. Konzultace proběhly v komorní atmosféře, která podpořila zcela individuální přístup. Byly zodpovězeny konkrétní dotazy. Účastníci byli upozorněni na případné překážky a znaky špatného delegování. Lektorka Ing. Renata Urmaničová. ...

Zobrazit

(10. 07. 2017) MBA - MOTIVACE A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Ve čtvrtek 29.06. a v pátek 30.06.2017 proběhla v prostorách společnosti Petr Otáhal, a. s. ve Frýdku Místku výuka k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci ročníku 16G studia MBA. Cílem výuky bylo seznámit účastníky jednak s teorií a především současnou praxí přípravy a realizace cyklického hodnocení zaměstnanců, s jeho významem pro motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu. V průběhu výuky jsme se zaměřili mimo jiné také na charakteristiku nových situací, které současný personální management přináší, a hledali jsme příčiny a následky těchto změn. Téma jsme pak probrali včetně stanovování následných cílů a zpracování Plánů osobního rozvoje, jednak s motivací zaměstnan...

Zobrazit

(26. 06. 2017) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SVĚTLE NAŘÍZENÍ GDPR

Ve dnech 14. a 15. 6. 2017 proběhly v Ostravě a ve Frýdku vzdělávací akce na téma Ochrana osobních údajů a nařízení GDPR. Účastníci byli seznámeni se základními povinnostmi správců a zpracovatelů osobních údajů, které zavádí nové nařízení. To vše zejména z pohledu nastavení vnitřních procesů a vymezení chráněných údajů a účelu jejich zpracování. Lektor: Mgr. Martin Kornel, Ph.D. ...

Zobrazit

(26. 06. 2017) TAJEMNÁ ŘEČ TĚLA

Ve dnech 13. a 14.06.2017  proběhl pro zaměstnance VŠB v hotelu Sepetná na Ostravici seminář s názvem „Tajemná řeč těla“. Cílem semináře bylo doplnit znalosti o jednotlivých oblastech, možnostech a významu řeči těla.  Seminář směřoval k tomu, aby účastníci lépe pracovali s neverbální komunikací, lépe porozuměli řeči těla komunikačního partnera a ujasnili si, čemu se v neverbální komunikaci raději vyhnout. V průběhu semináře proběhly ukázky doporučených kroků v anatomii setkání, analýza emocí připravených fotografií a účastníci si potvrdili význam a zásady vytvoření prvního dojmu. V závěru proběhlo shrnutí získaných poznatků v návaznosti na využití v praxi u jednotl...

Zobrazit

(15. 06. 2017) LEKTOROVÁNÍ V PRAXI PRO ODBORNÍKY Z BIOCELU PASKOV

V červnu 2017 proběhly semináře Lektorování v praxi pro odborníky a vedoucí pracovníky firmy Biocel Paskov, a. s. Školení probíhalo v prostorách firmy. Cílem semináře bylo rozvinout lektorské kompetence účastníků kurzu, aby byli schopni připravit školení pro zaměstnance firmy, dokázali svou výukou a zvolením vhodných metod zaujmout posluchače a svá školení efektivně strukturovat. Stěžejním přínosem pro jednotlivé účastníky byly praktické výstupy připravovaných školení. Účastníci získali konstruktivní zpětnou vazbu od lektora, ale také od svých kolegů. Atmosféra kurzu byla velmi příjemná, účastníci spolupracovali a vzájemně se inspirovali. Účastníci kurzu jsou zkuše...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv