Aktuality a plány

(11. 12. 2017) SEMINÁŘ STRES A RELAXAČNÍ TECHNIKY

Dne 29.11.2017 proběhlo v salonku Harmony Club Hotelu v Ostravě jednodenní školení na téma „Stres a relaxační techniky“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou zátěžových situací, které vedou ke stresu, s důvody stresu a s jeho dopadem na psychiku člověka a s tím, proč stejná situace působí na každého z nás jinak. Dále jsme se zaměřili na stresové situace a na postupy, jak jim zamezit, jak jim čelit a jak je řešit. Úkolem školení bylo seznámit účastníky s problematikou a možnostmi předcházení stresu, s možnostmi jeho řešení a zejména s technikami, které od stresu ulevují. V průběhu kurzu byly na základě informací ze strany lektora a díky výborné ...

Zobrazit

(08. 12. 2017) SEMINÁŘ JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM, TENTOKRÁT V OPAVĚ

Dne 04.11.2017 proběhl v zasedací  místnosti budovy Magistrátu v Opavě seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti ve vypjatých situacích, dovedli profesionálně a klidně reagovat a zachovat si nadhled i v jednání s problémovými klienty. Cílem bylo probrat vhodné asertivní reakce u jednání a zvládání agresivity a doporučené přístupy k řešení konfliktu. V průběhu semináře si potvrdili význam asertivního přístupu ke komunikačním partnerům a důležitost přizpůsobení reakce jednotlivým komunikačním typům. Jednotlivé poznatky byly probírané na konkrétních příkladech z praxe. Účastníci zís...

Zobrazit

(08. 12. 2017) SEMINÁŘ JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Dne 30. 11. 2017 proběhl v zasedací místnosti budovy Nové radnice v Ostravě seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti ve vypjatých situacích, dovedli profesionálně a klidně reagovat a zachovat si nadhled i v jednání s problémovými klienty. Cílem bylo probrat vhodné asertivní reakce u jednání a zvládání agresivity, doporučené přístupy k řešení konfliktu a také scénář domluvy. V průběhu semináře si potvrdili význam asertivního přístupu ke komunikačním partnerům a  důležitost přizpůsobení reakce jednotlivým komunikačním typům. Jednotlivé poznatky byly probírané na konkrétních příkla...

Zobrazit

(06. 12. 2017) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM TRESTNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE

Dne 24.11.2017 proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Přerov seminář týkající se právní úpravy trestněprávní odpovědnosti zaměstnance ve veřejné správě.  Semináře se zúčastnilo 38 zaměstnanců úřadu. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní praxi a účastníci získali mnoho teoretických i praktických poznatků z oblasti trestněprávní odpovědnosti zaměstnance, díky kterým lze do budoucna předcházet trestní odpovědnosti. Lektorka: JUDr. Lenka Mecová. ...

Zobrazit

(06. 12. 2017) ŠKOLENÍ NA TÉMA EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Koncem listopadu proběhlo v prostorách společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s r.o., (Ostrava Nová Karolina Park) dvoudenní školení Excelu pro mírně pokročilé. Školení bylo primárně zaměřeno na prohloubení znalostí a ukázky toho, co lze zvládnout prostřednictvím jednotlivých funkcí v Excelu. Praktické ukázky a cvičení doprovázely kurz pro lepší zapamatování probírané látky. Práce s účastníky probíhala intenzivně a také poměrně individuálně, aby bylo docíleno co nejlepšímu uplatnění znalostí v praxi, ale také i v osobním životě. Účastníci se zapojovali do řešení zpočátku jednoduchých a později složitějších problémů, kdy byli vyzvání k naprosté samostatnosti be...

Zobrazit

(05. 12. 2017) WORD PRO ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

V listopadu proběhly na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v textovém editoru Word. Cílem kurzů bylo naučit účastníky některé nové a zefektivnit již známé postupy při úpravě textových dokumentů a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce ve Wordu. Semináře vedl lektor Dalibor Fanfara. ...

Zobrazit

(05. 12. 2017) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 14.11.2017 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu Města Ostravy seminář týkající se diskriminace v pracovněprávních vztazích. Semináře se celkem zúčastnilo 28 zaměstnanců magistrátu a městských obvodů. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy diskriminace obecně, právní úpravy diskriminace v pracovněprávních vztazích a procesních norem týkajících se diskriminačních sporů. Lektorka JUDr. Lenka Mecová. ...

Zobrazit

(28. 11. 2017) VÝZVA 079 - NĚCO PRO VÁS/NÁS

Vážení příznivci dotací, doporučuji Vaší pozornosti novou výzvu 079 v rámci Evropského sociálního fondu, která Vám může pomoci profinancovat určité vzdělávací potřeby pro určité skupiny u Vás v organizaci. Vaše finanční spoluúčast je 15 %. Máte-li chuť vzdělávat Vaše spolupracovníky a využít k tomu dotaci, pak jsme Ti správní partneři, kteří za Vás projekt připraví, provedou kompletní projektový management a ručí za něj.  Neváhejte se na nás obrátit. ...

Zobrazit

(21. 11. 2017) JAK KOMUNIKOVAT POD TLAKEM II

Dne 16.11.2017 proběhl ve školicí místnosti společnosti Stora Enso (Nová Karolina Park) v Ostravě druhý seminář s názvem „ Jak komunikovat pod tlakem“.  Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci ujasnili doporučené zásady komunikace pod tlakem s ohledem na různé komunikační typy a význam používání asertivního přístupu. Rozbor a trénink asertivních technik probíhal na konkrétních příkladech z praxe. Účastníci byli v průběhu semináře seznámeni se  základními pravidly pro odstranění konfliktnosti dialogu, cílem bylo zlepšit své komunikační dovednosti v zátěžových situacích a v komunikaci pod tlakem umět využít výhody jednotlivých asertivních technik. Lektorkou akce by...

Zobrazit

(20. 11. 2017) NAŘÍZENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Dne 14. 11. 2017 proběhl seminář věnovaný problematice ochrany osobních údajů podle nařízení GDPR. Účastníci, především z řad průmyslových podniků a podnikatelů se dozvěděli, jakým způsobem se na účinnost nařízení připravit, na jaké novinky je třeba reagovat a v čem se bude měnit dosavadní praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů. Lektor: Mgr. Martin Kornel, Ph.D. ...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv