Aktuality a plány

(26. 06. 2017) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SVĚTLE NAŘÍZENÍ GDPR

Ve dnech 14. a 15. 6. 2017 proběhly v Ostravě a ve Frýdku vzdělávací akce na téma Ochrana osobních údajů a nařízení GDPR. Účastníci byli seznámeni se základními povinnostmi správců a zpracovatelů osobních údajů, které zavádí nové nařízení. To vše zejména z pohledu nastavení vnitřních procesů a vymezení chráněných údajů a účelu jejich zpracování. Lektor: Mgr. Martin Kornel, Ph.D. ...

Zobrazit

(26. 06. 2017) TAJEMNÁ ŘEČ TĚLA

Ve dnech 13. a 14.06.2017  proběhl pro zaměstnance VŠB v hotelu Sepetná na Ostravici seminář s názvem „Tajemná řeč těla“. Cílem semináře bylo doplnit znalosti o jednotlivých oblastech, možnostech a významu řeči těla.  Seminář směřoval k tomu, aby účastníci lépe pracovali s neverbální komunikací, lépe porozuměli řeči těla komunikačního partnera a ujasnili si, čemu se v neverbální komunikaci raději vyhnout. V průběhu semináře proběhly ukázky doporučených kroků v anatomii setkání, analýza emocí připravených fotografií a účastníci si potvrdili význam a zásady vytvoření prvního dojmu. V závěru proběhlo shrnutí získaných poznatků v návaznosti na využití v praxi u jednotl...

Zobrazit

(15. 06. 2017) LEKTOROVÁNÍ V PRAXI PRO ODBORNÍKY Z BIOCELU PASKOV

V červnu 2017 proběhly semináře Lektorování v praxi pro odborníky a vedoucí pracovníky firmy Biocel Paskov, a. s. Školení probíhalo v prostorách firmy. Cílem semináře bylo rozvinout lektorské kompetence účastníků kurzu, aby byli schopni připravit školení pro zaměstnance firmy, dokázali svou výukou a zvolením vhodných metod zaujmout posluchače a svá školení efektivně strukturovat. Stěžejním přínosem pro jednotlivé účastníky byly praktické výstupy připravovaných školení. Účastníci získali konstruktivní zpětnou vazbu od lektora, ale také od svých kolegů. Atmosféra kurzu byla velmi příjemná, účastníci spolupracovali a vzájemně se inspirovali. Účastníci kurzu jsou zkuše...

Zobrazit

(14. 06. 2017) MBA - OBCHODNÍ KOMUNIKACE

08. a 09.06.2017 proběhla výuka další skupiny studia MBA na téma Obchodní komunikace. Tréninkové zaměření s celou řadou modelových situací a tedy možností si vše řádně vyzkoušet bylo účastníky kvitováno s velkým povděkem a spokojeností. Účastníci se vzájemně inspirovali, provazovali do souvislostí své zkušenosti z různých sfér a komodit. Zpracovávání individuálních vychytávek s perspektivou využití v praxi bylo samozřejmostí a radostí pro všechny, kteří se této části studia MBA účastnili. Držím palce, Pavel Vyvijal - lektor, trenér, kouč. ...

Zobrazit

(13. 06. 2017) PŘIHLASTE SE NA LETNÍ SETKÁNÍ LEKTORŮ

Podělte se s lidmi stejné profese o Vaše postřehy a zkušenosti z čím dál náročnějšího vzdělávání dospělých, seznamte se s osobnostmi lektorské branže a zároveň získejte nové informace, podnětné myšlenky a dobré lektorské tipy pro Váš další rozvoj. Odborná literatura, praxe a má osobní zkušenost uvádí až 70 % menší spokojenost zaměstnance (účastníka školení) s interním lektorem, než s externím lektorem. I to může být důvod, aby personální manažeři vyslali své interní lektory a lektorky v době okurkové sezóny na letní pracovní setkání lektorů. Setkání bude probíhat v úterý 18. července 2017 v Ostravě a přihlásit se můžete snadno prostřednictvím www.petrotahal.cz. Na ...

Zobrazit

(06. 06. 2017) UMĚNÍ EFEKTIVNÍHO PROJEVU

23. května a 1. června 2017 proběhly ve společnosti BOSCH v Jihlavěa dva jednodenní tréninky na téma jak být "SKK", tedy v interfiremní komunikaci být STRUČNÝ - KONKRÉTNÍ - KONSTRUKTIVNÍ. Co s tím všechno souvisí, jak to může fungovat? Účastníci těchto dvou tréninků tomu přišli na kloub a ještě k tomu si to řádně procvičili. Mgr. Bc. Pavel Vyvijal, lektor. ...

Zobrazit

(06. 06. 2017) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM TRESTNÍ ODPOVĚDNOST VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA

Dne 30.05.2017 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu Města Ostravy seminář týkající se trestní odpovědnosti vedoucího úředníka. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z vybraných oblastí trestního zákoníku týkajících se úředních osob a jejich trestní odpovědnosti. Účastníci semináře získali znalosti z oblasti podmínek a uplatňování trestní odpovědnosti úředních osob a trestních sankcí s touto oblastí souvisejících. JUDr. Lenka Mecová, lektorka. ...

Zobrazit

(06. 06. 2017) VÝUKA TEORIE PRÁVA A PRÁVA VEŘEJNÉHO V RÁMCI STUDIA MBA

Ve dnech 18. a 19.05.2017 proběhla v sídle společnosti Petr Otáhal, a. s. dvoudenní výuka základů teorie práva a práva veřejného v rámci studia MBA realizovaného tímto vzdělávacím institutem. Výuky se účastnilo celkem osm posluchačů působících na vedoucích pozicích soukromých firem. Výuka byla zaměřena na teoretické i praktické zvládnutí základů teorie práva nutných ke správné aplikaci právních norem při každodenním výkonu pracovní náplně posluchačů. Z oblasti práva veřejného byli posluchači seznámeni se základními právními instituty práva veřejného, z oblasti občanského práva procesního, trestního práva hmotného i procesního, práva ústavního, správního, finančního...

Zobrazit

(06. 06. 2017) ZÁKONÍK PRÁCE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Ve dnech 25. a 26.05.2017 proběhlo v sídle společnosti BLANCO Professional CZ spol. s r. o. školení zákoníku práce pro vedoucí pracovníky.  Školení se zúčastnilo 16 vedoucích pracovníků této společnosti. Seminář byl zaměřen na práva a povinnosti vedoucích pracovníků po celou dobu trvání pracovního poměru jejich podřízených zaměstnanců s důrazem na odpovědnost vedoucích zaměstnanců při nedodržení jejich povinností jako vedoucích zaměstnanců. JUDr. Lenka Mecová, lektorka. ...

Zobrazit

(31. 05. 2017) KONZULTACE-DELEGOVÁNÍ

Dne 22.05.2017 proběhla v Odrách v areálu společnosti Semperflex Optimit s. r. o. vzdělávací akce s názvem „Konzultace - delegování“. Vzdělávací akce směřovala k tomu, aby si účastníci ujasnili význam a přínosy delegování, dovedli rozlišit úkoly vhodné k delegování od ostatních, uměli vytipovat vhodné spolupracovníky a ujasnili si postup, jak efektivně delegovat úkoly v týmu. Proběhl rozbor strategie „co - proč - kdy - komu - jak“ delegovat. Byly rozebrány konkrétní dotazy a situace. V průběhu konzultací byli účastníci upozorněni na překážky, rizika a znaky špatného delegování. Ve zpětné vazbě hodnotili získané informace jako přínosné. Účastníci byli u závěrečného ...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv