Aktuality a plány

(25. 05. 2016) ZKOUŠKA: LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – 29. SRPNA 2016, 30. SRPNA 2016

V uplynulých dnech (19., 20. a  23. května 2016) měli možnost lektoři dalšího vzdělávání prověřit svoje schopnosti při zkoušce před Autorizovanou osobou. Zkouška byla kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktickým předvedením lektorských dovedností sloužících k ověření lektorských kompetencí. Absolvent zkoušky před Autorizovanou osobou získává celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu jeho lektorských dovedností. Posledním možným termínem zkoušky je: pondělí 29. srpna 2016, nebo: úterý 30. srpna 2016 v Praze. Doporučuji přihlásit se co nejdříve, neboť počet zkoušených je omezen směrnicí Národní soustavy kvalifikací. Těší se na Vás zkušebn...

Zobrazit

(25. 05. 2016) KONFERENCE: CO OČEKÁVAJÍ VYSOKOŠKOLÁCI?

V úterý 24. května 2016 se v moderním velkém kongresovém sále Seminárního centra Akademie v Ostravě sešli personální ředitelé a další manažeři nad tématem očekávání absolventů vysokých škol při nástupu do zaměstnání a nad současným stavem a vývojem benefitů. Se svými zajímavými příspěvky vystoupili Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. z Ostravské univerzity, Ing. Pavlína Guziurová ze vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal a. s., Ing. Michal Gargoš ze společnosti Grafton Recruitment a Bc. Martin Koňařík ze společnosti Sodexo Pass Česká republika, a. s. O zajímavé zpestření konference se postaral Mgr. Tomáš Langer, šéf české sekce portálu www.edumenu.cz zajištění...

Zobrazit

(18. 05. 2016) HMOTNÁ MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ – BENEFITY

V úterý 17. května 2016 se v příjemném prostředí Regionálního centra v Olomouci sešli personální ředitelé nad současným stavem a vývojem benefitů a nad očekáváním absolventů vysokých škol při nástupu do zaměstnání. Se svými zajímavými příspěvky vystoupili Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. z Ostravské univerzity, Ing. Pavlína Guziurová ze vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal a. s., Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment, Bc. Martin Koňařík a Ing. Petr Šeda ze společnosti Sodexo Pass Česká republika, a. s. Tohoto setkání se můžete ještě zúčastnit ještě jednou v úterý 24. května 2016 v Ostravě :-) Petr Otáhal   ...

Zobrazit

(13. 05. 2016) MBA - SOUKROMÉ PRÁVO

Dne 05.05.2016 proběhl v Seminárním Centru Akademie v Ostravě další kurz uchazečů o získání titulu MBA. Tentokráte se jednalo  o závěrečný seminář druhého semestru skupiny 15 F, jehož programem byla jednotlivá soukromoprávní odvětví kromě občanského práva hmotného, kterému byl věnován celý předchozí kurz. Posluchači byli vděčni za uvedené téma, neboť z titulu jejich funkcí se s danou problematikou setkávají prakticky denně. Diskuze se rozpoutala především v oblasti obchodního práva, kde se řešily praktické věci především co se týče zakládání společností, zápisů do obchodního rejstříku a zápisů změn v obchodních společnostech do obchodního rejstříku, ale dále rovněž...

Zobrazit

(13. 05. 2016) SEMINÁŘ NÁHRADA ŠKODY S VAZBOU NA NOZ

Dne 28.04.2016 se konal na Městském úřadu ve Valašském Meziříčí seminář na téma „Náhrada škody s vazbou na nový občanský zákoník“. Posluchači byli seznámeni s celkovou problematikou odpovědnosti za škodu a byly probrány rovněž základní občanskoprávní instituty odpovědnosti za škodu. K uvedenému tématu byla na žádost jednoho posluchače probrána i náhrada škody v rámci pracovněprávních vztahů. I přes výtku dalšího posluchače, že pracovní právo není předmětem tématu, vysvětlil lektor, že tyto dvě problematiky spolu velmi úzce souvisí. Závěrem byly představeny posluchačům i praktické příklady, na kterých byli vyzváni k řešení. Společně s lektorem pak tyto kauzy řešili....

Zobrazit

(11. 05. 2016) MBA - FINANČNÍ ŘÍZENÍ

06.05.2016 se uskutečnil poslední seminář skupiny 15F studia MBA v Ostravě. Tématem byla druhá část studijního bloku Finančního řízení, která byla zaměřena na využívání dlouhodobých a krátkodobých zdrojů při financování firem a jejich běžné provozní činnosti a podnikových financí. V dopoledním bloku semináře jsme se věnovali problematice financování podnikatelské činnosti a na konkrétním příkladu jednoho z účastníků studia MBA si skupinky ostatních účastníků zkoušely řešení daného případu. Jednalo se o možnosti financování nového projektu, který daný účastník chce realizovat. Byla to tedy konkrétní aplikace přednášeného tématu do praxe. Výsledkem bylo, že si daný ú...

Zobrazit

(10. 05. 2016) POWERPOINT VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC

Ve čtvrtek 05.05.2016 proběhl ve FN Olomouc celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v prezentačním programu PowerPoint, který byl určen pro zaměstnance nemocnice. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků z PowerPointu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na správný postup při přípravě prezentace a volbu správných nástrojů a funkcí při její realizaci. Seminář probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postup...

Zobrazit

(09. 05. 2016) ŠKOLENÍ „FMEA – ANALÝZA MOŽNOSTÍ VZNIKU VAD A JEJICH NÁSLEDKŮ“

V krásné přírodě Moravského krasu, ve Sloupu u Blanska, proběhlo školení pro společnost Baumüller Brno, s. r. o. ve dnech 22. a 29.04.2016. Školení bylo pořádáno pro dvě skupiny zaměstnanců firmy vždy po 14 účastnících z oddělení výroby, technologie a kvality. Ve druhém termínu byli přítomni také představitelé managementu. Právě z iniciativy managementu firmy se začíná metoda FMEA používat a jedním z cílů školení bylo podpořit rozhodnutí vedení firmy vysvětlením výhod této metody širšímu spektru zaměstnanců. Dalším cílem pak bylo zjistit, zda firma postupuje při aplikaci metody správně a odpovědět na praktické dotazy účastníků. Závěrem pak doporučit kroky pro úspěš...

Zobrazit

(06. 05. 2016) SETKÁNÍ PERSONALISTŮ – HMOTNÁ MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Jaké jsou aktuální potřeby čerstvých vysokoškoláků? Známe aktuální touhy zaměstnanců po benefitech? Víme, jakým směrem se budou Benefity vyvíjet a na co je potřeba se připravit do budoucna? To vše bude předmětem květnového setkání členů Klubu personalistů Moravy a Slezska, z. s., které bude probíhat s partnery GRAFTON a SODEXO. Připravované setkání personalistů bude probíhat v úterý 17. května v Olomouci (RCO - Regionální centrum Olomouc) a v úterý 24. května v Ostravě (Seminární centrum Akademie) – rozhodně byste na něm neměli chybět :-) Rezervaci Vašeho místa provedete snadno v sekci veřejné kurzy. Srdečně Vás zve Petr Otáhal. ...

Zobrazit

(05. 05. 2016) CO PŘINESLA KONFERENCE O MONITOROVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Ve středu 4. května 2016 probíhala v moderním prostředí hotelu Park Inn by Radisson Blue v Ostravě odborná konference zaměřená na právní a psychologické aspekty monitorování zaměstnanců. Zcela zaplněný sál personálními řediteli a majiteli firem z celé Moravy se zájmem vyslechl PhDr. Alenu Sehnalovou (psychologický pohled), JUDr. Lenku Mecovou (právní pohled), Ing. Lucii Kláskovou (Meopta optika), Ing. Daniela Svobodu (Block) a Bc Lukáše Hrňu (Micos SW) a následně diskutoval a řešil možné dopady implementace. Jak řekla personální ředitelka PaedDr. Lucie Pavelková – Šnyrch (AL Invest Břidličná): „Byl to skutečně zajímavý a tvůrčí den“. „Praktické příklady byly inspir...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv