Aktuality a plány

(18. 05. 2018) MBA - SEMINÁŘ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 3.5.2018. a v pátek 4.5.2018 proběhla v prostorách Seminárního centra Akademie v Ostravě výuka k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci studia MBA. Cílem výuky bylo seznámit účastníky jednak s teorií a především současnou praxí přípravy a realizace cyklického hodnocení zaměstnanců, s jeho významem pro motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu. V průběhu výuky jsme se zaměřili mimo jiné také na charakteristiku nových situací, které současný personální management přináší a hledali příčiny a následky těchto změn. Téma jsme pak probrali včetně stanovování následných cílů a zpracování Plánů osobního rozvoje, jednak s motivací zaměstnanců, hodnocením jejich poten...

Zobrazit

(18. 05. 2018) ŠKOLENÍ EFEKTIVNÍ ARGUMENTACE

Dne 2.5.2018 proběhlo ve školicí místnosti společnosti Fakultní nemocnice Ostrava školení se skupinou zaměstnanců, pracujících v nelékařských oborech, kteří denně vstupují po celou svou pracovní dobu do komunikace s pacienty a jejich rodinami, známými a přáteli. Tyto situace jsou často velmi náročné na komunikaci, dovednost efektivního vyjadřování, sdělování informací, vysvětlení potřeb a požadavků a předcházení nedorozumění a dokonce konfliktu. Lektor: PhDr. Alena Sehnalová ...

Zobrazit

(24. 04. 2018) ŠKOLENÍ MISTRŮ, FUTABA CZECH

Ve dnech 19.-20.04.2017 proběhl v prostorách hotelu Brixen v Havlíčkově Brodě seminář Školení mistrů pro společnost Futaba Czech. Úvod semináře byl věnován roli mistra ve výrobní společnosti, kdy byla probírána témata jako co je důvodem existence firmy, proč je pro firmu důležitý zákazník, jak tržby a náklady ovlivňují vytváření prostředků pro stabilitu a rozvoj firmy a co z toho vyplývá pro výrobu, mistry a operátory. První velký blok byl věnován rozpoznání osobnostního nastavení a pracovního chování zaměstnanců, kde si účastníci vyzkoušeli několik metod pro rozpoznání typologie člověka a jak efektivně jednat s různými osobnostními typy. Součástí tohoto bloku bylo...

Zobrazit

(24. 04. 2018) EXCEL PRO MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

V úterý 17. 4. 2018 proběhl na Magistrátu města Ostrava celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, který byl určen pro zaměstnance Magistrátu. Cílem bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na číselné řady, vzorce, funkce a řazení a filtrování dat. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesor...

Zobrazit

(23. 04. 2018) MBA - STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 12.-13.4.2018 proběhl ve školicích prostorách Seminárního centra Akademie v Ostravě třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Nově bylo do modulu zařazeno téma nové ekonomiky, tj. umělé inteligence, automatizace a robotizace apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canv...

Zobrazit

(18. 04. 2018) SEMINÁŘ STRES A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Ve dnech 5. a 6.4.2018 proběhlo v prostorách společnosti Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. školení na téma „Stres a prevence syndromu vyhoření“. Cílem školení bylo poukázat na nebezpečnost tohoto syndromu pro osobnost zaměstnance, pracujícího v sociálních službách, na jeho výkon, soustředění, psychickou stabilitu a motivaci. Zaměřeno bylo cíleně na specifika práce účastníků školení, vzhledem k nárokům a zátěži, které musejí opakovaně čelit. Školení dále nabízelo vzájemnou diskusi, předávání zkušeností i interaktivní práci ve skupinách. Cílem bylo společně hledat účinné způsoby, jak zabránit vyhoření i syndromu tzv. vnitřní výp...

Zobrazit

(12. 04. 2018) KONFERENCE 17. DUBNA 2018 - VYPRODÁNO

Vážení zájemci, konference: "Chcete nové zaměstnance?“, která se uskuteční 17. dubna 2018 ve velkém kongresovém sále hotelu Imperial v Ostravě je již plně obsazena, proto s lítostí musíme odmítnout Vaše další rezervace. Děkujeme za pochopení. Budeme rádi, když se podíváte i na naše další akce. Simona Šutariková, za organizační tým. ...

Zobrazit

(10. 04. 2018) SEMINÁŘ JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Na konci března proběhlo ve školicí místnosti budovy Magistrátu města Ostravy jednodenní školení na téma „Jednání s problémovým klientem“. Cílem školení bylo seznámit účastníky s problematikou typologie problémových klientů a se způsoby jednání, které nám mohou pomoci předcházet zátěžovým situacím a konfliktům, případně je úspěšně řešit. Dozvědět se, jak můžeme předjímat potíže podle jednání a vystupování klienta a jak zajistit, abychom nezavdali příčinu k jeho negativnímu jednání a dozvědět se podrobnější informace o jednotlivých typech problémových lidí, kteří mohou být jejich klienty, a probrat způsoby jednání, které přítomným pomohou v jednání s nimi. Lektorka:...

Zobrazit

(10. 04. 2018) SEMINÁŘ ZVLÁDANÍ EMOCÍ

Dne 21.3.2018 proběhlo ve školicí místnosti společnosti Fakultní nemocnice Ostrava školení se skupinou zaměstnanců, pracujících v nelékařských oborech, kteří denně vstupují po celou svou pracovní dobu do komunikace s pacienty a jejich rodinami, známými a přáteli. Tyto situace jsou často velmi náročné emočně, někdy dokonce výrazně zátěžové a vedoucí ke konfliktům. Některé sociální skupiny mají navíc tendenci takové situace záměrně vyhrocovat, což je pro zaměstnance velmi vyčerpávající, protože jsou nuceni čelit atakům a jednat přitom zcela profesionálně a podle norem interní kultury firmy i požadavků a zásad nadřízeného orgánu. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka. ...

Zobrazit

(10. 04. 2018) ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE V IT DOVEDNOSTECH

Společnost Petr Otáhal, a. s., právě obdržela od Ministerstva vnitra ČR schválení 7 akreditací týkajících se vzdělávání v oboru IT, a to Word, Excel, PowerPoint a Outlook v úrovních mírně pokročilí a pokročilí. Primárně jsou tyto kurzy určeny pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, ale najdou uplatnění i ve firmách všude tam, kde se zaměstnanci potřebují zdokonalit v používání těchto programů od Microsoftu. Výhodou je menší časová náročnost, protože všechny kurzy jsou jednodenní. Školí naši odborníci ve vedení počítačových kurzů – pan Dalibor Fanfara a pan Ing. Pavel Kiša. Vzhledem k interaktivnosti si účastníci budou moci získané znalosti ihn...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv