Aktuality a plány

(20. 03. 2018) S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU JIŽ 25 LET

I naše organizace je dlouholetým aktivním členem Hospodářské komory. Cituji z dopisu jejího prezidenta Vladmira Dlouhého: „Vážený pane, dnešní den je pro všechny členy Hospodářské komory České republiky významný, neboť slavíme 25. výročí svého vzniku. Rád bych vám co nejsrdečněji poblahopřál, a při této příležitosti i poděkoval za vaše aktivní členství. Naše Komora za uplynulé roky procházela úspěšným, ale i složitým obdobím. Mám dobrý pocit, podpořený odezvou od představitelů státu, politiků, partnerských svazů a v neposlední řadě významných tuzemských i nadnárodních firem, že jsme největším a respektovaným  zástupcem podnikatelů v české společnosti.  Se současným...

Zobrazit

(19. 03. 2018) CHCETE NOVÉ ZAMĚSTNANCE? - JEDINEČNÁ KONFERENCE

Než nás v továrnách zastanou roboti, bude potřeba stále přijímat zaměstnance. Kvalitní zaměstnance. Lov a inzerce na sociálních sítích nebývá vždy úspěšná. Co musíme dělat proto, aby se k nám do organizace lidé sami hlásili? Pracovat na vlastní PERSONÁLNÍ ZNAČCE. Ti, kdo začali budovat vlastní personální značku před léty, nyní sklízí úspěchy a neřeší nedostatek kvalitního personálu. Chcete-li se dostat do podobné pozicie, přijďte se inspirovat a dozvědět se, jaké konkrétní kroky uděláte, abyste získali nové zaměstnance. Diskutovat s Vámi budou: Vít Baloušek, marketingový expert na HR branding, Jitka Součková, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a Vladimír Va...

Zobrazit

(15. 03. 2018) PRODLOUŽENÍ AUTORIZACE „LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám byla prodloužena autorizace na provádění zkoušek v oboru: “Lektor dalšího vzdělávání”, a to na dalších 5 let. Zkouška a přípravný seminář jsou určeny praktikujícím lektorům, kteří chtějí své znalosti a dovednosti potvrdit formálně. Zkouška se skládá z písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení lektorských dovedností. Autorizace má číslo: MSMT-3836/2018, kód kvalifikace je: 75-001-T a je zařazena ve třídě 7, která je nejvyšší prakticky uplatněnou v naší soustavě vzdělávání. Zkušebními komisaři jsou dlouholetí praktičtí odborníci v oboru andragogiky Bc. Petr Otáhal, MBA a Ing. Ka...

Zobrazit

(15. 03. 2018) SEMINÁŘ AKTIVNÍ TELEFONOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Ve dnech 2. a 3. března 2018 proběhl v areálu společnosti GIENGER BOHEMIA v Karlových Varech dvoudenní seminář na téma „Aktivní telefonování zákazníkům“. Cílem výuky bylo rozšířit a prohloubit dosavadní komunikační dovednosti se zaměřením na telefonickou komunikaci, zvládnout specifika a přípravu telefonického hovoru se zaměřením na vybrané cílové skupiny zákazníků a povzbudit aktivní telefonování zákazníkům. V průběhu semináře byli účastníci seznámeni s významem vnitřního nastavení obchodníka, byl objasněný přínos techniky prodeje přes užitek a způsob správného nastavení zájmové věty.  Seminář směřoval k tomu, aby účastníci zvládli telefonicky efektivně kontaktova...

Zobrazit

(08. 03. 2018) VÝUKA SOUKROMÉHO PRÁVA V RÁMCI STUDIA MBA

Ve dnech 01.03.2018 a 02.03.2018 proběhla v Seminárním centru Akademie v Ostravě dvoudenní výuka soukromého práva v rámci studia MBA. Výuka byla zaměřena na teoretické i praktické zvládnutí soukromého práva v rámci pracovních záležitostí posluchačů. Z oblasti práva soukromého byli posluchači seznámeni s vybranými instituty práva občanského a práva obchodního včetně právní úpravy obchodních korporací a dále s právní úpravou práva rodinného a pracovního. Součástí výuky byly i praktické příklady a zadání z oblasti občanského práva a práva pracovního, které umožnily posluchačům aplikovat teoretické znalosti do jejich každodenní praxe. JUDr. Lenka Mecová, advokátka a le...

Zobrazit

(05. 03. 2018) WORD PRO ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ROŽNOV

Dne 27. 2. 2018 proběhl na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm první ze čtyř celodenních kurzů Wordu pro pokročilé, který byl určen pro zaměstnance úřadu. Cílem kurzu bylo naučit účastníky některé nové a zefektivnit již známé postupy při úpravě textových dokumentů a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Proto jsme se zaměřili především na správné používání stylů, pokročilé možnosti číslování a práci s wordovskou tabulkou. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce ve...

Zobrazit

(01. 03. 2018) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 27.02.2018 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu Města Ostravy seminář týkající se diskriminace v pracovněprávních vztazích. Semináře se zúčastnilo okolo 30-ti zaměstnanců magistrátu a městských obvodů. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy diskriminace obecně, právní úpravy diskriminace v pracovněprávních vztazích a procesních norem týkajících se diskriminačních sporů. Lektorka, JUDr. Lenka Mecová. ...

Zobrazit

(28. 02. 2018) ESF JE I O ÚSPĚŠNÝCH REALIZACÍCH PROJEKTŮ POTŘEBNÝM

Na připojeném odkazu můžete získat zajímavou informaci o tom, že peníze ESF mohou skutečně pomáhat potřebným. I náš institut k tomu drobně přispěl (administrace projektu a projektový management): https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/podali-pomocnou-ruku-neformalnim-pecujicim-20180227.html ...

Zobrazit

(23. 02. 2018) MBA - FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 08. a 09.02.2018 proběhl v prostorách seminárního centra Ostrava seminář Finanční řízení v rámci studia MBA. Posluchači se seznámili s možnostmi zhodnocování finančních prostředků na kapitálovém trhu. S vlastnostmi základních investičních cenných papírů a jejich využitím při investování. Dále byla diskutována oblast kolektivního investování a dále základní parametry pro výběr vhodného investičního produktu a jejich vzájemné vazby – investiční trojúhelník. Druhý den jsme pak diskutovali možnosti financování firem na kapitálovém trhu a další dlouhodobé zdroje financování firem. Zajímavá diskuse se rozvinula např. kolem venture kapitálu. Následně jsme se věno...

Zobrazit

(22. 02. 2018) PRÁVNÍ NOVINKY V PERSONALISTICE

S oblíbenou advokátkou a lektorkou JUDr. Lenkou Mecovou pořádáme ve středu 21. března 2018 v Olomouci (Regionální centrum) a v úterý 27. března 2018 v Ostravě (Seminární centrum Akademie) odborný seminář nad aktuálními právními problémy v pracovních vztazích včetně informací k nedávným novelám a vývoji pracovního práva v letošním roce. Začínáme vždy v 09:00 h a předpokládaný konec semináře je ve 13:00 h. Vaše místa si snadno objednáte v sekci veřejné kurzy a konference. ...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv