Aktuality a plány

(22. 03. 2017) MBA - MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ FIRMY

Ve dnech 16 a 17. března proběhla výuka tématu: "Marketingové řízení firmy" další skupiny studia MBA. Studenti v průběhu hledali konkrétní souvislosti pro implementaci v praxi. Všichni se těšili na moment, kdy budou vše aplikovat v reálných situacích. Velká míra pozitivnosti, otevřenosti i kritičnosti pomohla ke kvalitní přípravě. Držíme palce. ...

Zobrazit

(20. 03. 2017) VELKÁ KONFERENCE K TALENTŮM

Společně si povídejme, sdílejme zkušenosti a inspirujme se na velkém setkání personálních ředitelů a personalistů k talentům. Jak je získat, motivovat, udržet a vychovat? Přijďte na mimořádnou akci TALENTI 4.0, která bude probíhat ve čtvrtek 25. května 2017 v Seminárním centru Akademie v Ostravě. Objednání Vašeho místa provedete snadno na: www.petrotahal.cz v sekci veřejných kurzů a konferencí. Těším se na Vás. Petr Otáhal.   ...

Zobrazit

(16. 03. 2017) SEMINÁŘ SEBEMOTIVACE

Dne 07.03.2017 proběhl na Magistátu města Ostravy seminář s názvem „Sebemotivace“. Cílem výuky bylo seznámit účastníky s problematikou sebemotivace. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci ujasnili význam sebemotivace a rizika demotivace s ohledem na pocit spokojenosti v pracovní i mimopracovní oblasti. V průběhu semináře byli upozorněni na překážky a možné brzdy sebemotivace, zazněly tipy, jak pracovat s novým přístupem, na co si dát pozor, jak budovat vnitřní spokojenost. Proběhl rozbor strategie podpory sebemotivace a jednotlivých kroků vedoucích k úspěchu ve vytyčené oblasti. Účastníci ve zpětné vazbě hodnotili získané informace jako přínosné. U závěrečného s...

Zobrazit

(08. 03. 2017) MBA, MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 2.-3.3.2017 proběhl třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canvas. Čtvrtý seminář se věnoval realizaci strategie. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s tím, jak zajistit, aby strategie nezůstala pouhým teoretickým dokumentem, ale aby...

Zobrazit

(08. 03. 2017) ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Ve čtvrtek 24. 2. 2017 proběhlo školení první pomoci na Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Školení absolvovali lidé z různých odborů. Cílem školení bylo vyzkoušet si první pomoc praktickými metodami. Připomenout a naučit se základní obvazové metody s obvazovými materiály jako je trojcípý šátek, osvětlit si základy anatomie člověka či vysvětlit funkce orgánů v těle. Velká část školení byla určena praktickému nácviku. Školení proběhlo ve velice přátelském prostředí, díky kterému školení uběhlo opravdu rychle. Děkuji všem přítomným. Bc. Roman Bortlíček, lektor. ...

Zobrazit

(06. 03. 2017) KONFERENCE O PERSONÁLNÍM MARKETINGU

V úterý 28. února 2017 se sešlo přes 100 personálních ředitelů a personálních specialistů, aby sdíleli novinky, tipy a triky k personálnímu marketingu, který se stále více profiluje jako klíčová disciplína HR managementu. Mezi zajímavými přednášejícími byl: Ivo Žižka, personální ředitel Třineckých železáren, Hana Caltová, personální ředitelka Kofola ČeskoSlovensko, Ivo Gondek spolumajitel OLLIES dorty, Michal Gargoš, šéf pobočky Grafton Recruitment a mnoho dalších. 100 % účastníků považovalo konferenci za výrazně prospěšnou pro jejich personální práci. Petr Otáhal ...

Zobrazit

(02. 03. 2017) ZAHÁJEN NOVÝ ROČNÍK STUDIA MBA

23. února byl zahájen nový ročník studia MBA pro manažery. První a druhý den probíhal seminář na téma Strategický management. Cílem prvního semináře bylo seznámit účastníky s přínosy strategického managementu pro dlouhodobou úspěšnost firem, s měnícím se přístupem ke strategii v posledních desetiletích a s různými přístupy k přípravě firemní strategie (klasický strategický management, strategie modrých oceánů, spirálový management, balanced scorecards, ZIPF a další). Druhý seminář se věnoval strategickým analýzám. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s činnostmi, které vedou k detailnímu poznání trhu, na němž firma působí, jejích zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a ...

Zobrazit

(27. 02. 2017) NOVÁ STUDIJNÍ SKUPINA MBA ZAČÍNÁ V DUBNU 2017

Dlouhodobý úspěch v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností není možný. Proto je třeba neustálého rozvoje. Jednou z cest je špičkové studium MBA. Nová studijní skupina zahajuje ve Frýdku-Místku v dubnu 2017. Studium trvá jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v březnu 2018. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimálně tříletou praxí v manažerské pozici (výjimku je možné udělit pouze pro středoškoláka s prokazatelnou minimálně pětiletou manažerskou praxí), kteří chápou výhodu prezenčního studia a setkávání se skutečnými odborníky a spolužáky...

Zobrazit

(14. 02. 2017) ŠKOLENÍ KONTROLNÍ PLÁN A FMEA

Ve společnosti AXTONE, která se zabývá výrobou komponentů pro železniční soupravy, proběhlo dne 9. února 2017 jednodenní školení na téma „Kontrolní plán a FMEA“. Seminář byl pořádán zejména pro pracovníky výroby a kvality. Znalost metody FMEA je vyžadována v automobilovém průmyslu. Společnost AXTONE není dodavatelem do této oblasti, přesto měla o školení velký zájem, neboť aktivně hledá cesty, jak neustále zlepšovat své procesy. Jelikož účastníci neměli s metodou FMEA doposud žádnou zkušenost, bylo cílem školení předat základní informace o metodě a vysvětlit její základy. Z důvodu omezeného času (školení na toto téma je vhodnější ve větším časovém objemu) nebylo př...

Zobrazit

(09. 02. 2017) KURZ STAVEBNÍHO PRÁVA

V pondělí 6. února 2017 se konal ve společnosti Technoprojekt seminář na téma: Kurz stavebního práva. Cílem bylo předat informace o nové legislativě v oblasti stavebního práva.  Součástí bylo také několik dalších okruhů, například - vedení řízení u povolování staveb, některé části geodetický prací – mapování, vytyčování hranic pozemků. Hlavní osa výuky byla vedena pomocí prezentace k dané problematice a současně byla provázena praktickými příklady z praxe. Účastníci si na vlastních příkladech vyzkoušeli své znalosti z oblasti stavebního práva a správních činností. Jako nejpřínosnější byly hodnoceny praktické ukázky ze stavební praxe. ...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv