Aktuality a plány

(21. 10. 2016) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 18.10.2016 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu Města Ostravy seminář týkající se diskriminace v pracovněprávních vztazích. Semináře se celkem zúčastnilo 23 zaměstnanců magistrátu. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy diskriminace obecně, právní úpravy diskriminace v pracovněprávních vztazích a procesních norem týkajících se diskriminačních sporů. JUDr. Lenka Mecová. ...

Zobrazit

(19. 10. 2016) VÝUKA TEORIE PRÁVA A PRÁVA VEŘEJNÉHO V RÁMCI STUDIA MBA

Ve dnech 06. a 07.10.2016 proběhla v sídle společnosti Petr Otáhal, a. s. dvoudenní výuka základů teorie práva a práva veřejného v rámci studia MBA realizovaného tímto vzdělávacím institutem. Výuky se účastnilo celkem šest posluchačů působících na vedoucích pozicích soukromých firem. Výuka byla zaměřena na teoretické i praktické zvládnutí základů teorie práva nutných ke správné aplikaci právních norem při každodenním výkonu pracovní náplně posluchačů. Z oblasti práva veřejného byli posluchači seznámeni se základními právními instituty práva veřejného, z oblasti občanského práva procesního, trestního práva hmotného i procesního, práva ústavního, správního, finančníh...

Zobrazit

(13. 10. 2016) SEMINÁŘ ZÁKON O OBCÍCH NA MĚSTĚ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Seminář se dotýkal problematiky, která je zpravidla obecně osvojená posluchači v rámci jejich profesního vzdělávání ve formě zvláštní odborné způsobilosti. Nicméně v předmětné problematice a ve vývoji obecního zřízení dochází k soustavnému vývoji, který ovlivňuje zejména soudní judikatura. Seminář byl proto v první řadě zaměřen jednak na právní předpisy, které přímo či nepřímo ovlivňují systém obecního zřízení a jednak na řešení praktických případů, které se v praxi města vyskytují. Průběh semináře byl do značné míry ovlivněn jeho kvalitním technickým zabezpečením a průběžnou péčí o posluchače. Rozsáhlá diskuze vedena ze strany posluchačů svědčila o jejich znatelné...

Zobrazit

(12. 10. 2016) WORD PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI SHB, A. S.

Dne 07.10.2016 proběhl ve společnosti SHB, a. s. v Ostravě celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v textovém editoru Word. Kurz byl určen pro zaměstnance firmy. Cílem kurzu bylo naučit účastníky některé nové a zefektivnit již známé postupy při úpravě textových dokumentů a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce ve Wordu. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své...

Zobrazit

(11. 10. 2016) DALŠÍ STUDIJNÍ SKUPINY ZAČÍNAJÍ V ÚNORU 2017

Není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností. Další studium MBA bude možné zahájit v Praze 16. února 2017 a ve Frýdku-Místku 23. února 2017. Studium trvá jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v prosinci 2017. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimálně tříletou praxí v manažerské pozici (výjimku je možné udělit pouze pro středoškoláka s prokazatelnou minimálně pětiletou manažerskou praxí), kteří chápou výhodu prezenčního studia a setkávání se skutečnými odborníky a spolužáky „in natura“ a dále náročné přípra...

Zobrazit

(11. 10. 2016) TESTY DRUHÉHO SEMESTRU

V pátek 30. září 2016 a v pátek 7. října 2016 probíhaly závěrečné testy druhého semestru manažerů pražské a ostravské studijní skupiny MBA. Jednalo se prověření nabytých znalostí ze strategického řízení, řízení lidských zdrojů, finančního řízení, obchodního a marketingového řízení a práva. Petr Otáhal ...

Zobrazit

(30. 09. 2016) MBA – OBCHODNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Tvorba úspěšné reklamní kampaně začíná tvorbou perfektního zadání – unikátní know how získáte díky studiu MBA formou workshopu. Web je prodejní nástroj – ovšem v současnosti je důležitá synergie všech medií digitální komunikace. Správné a efektivní zadávání reklamních kampaní a také nové netušené možnosti digitální komunikace, to byla klíčová témata pro školení MBA formou workshopu ve dnech 22. a 23.09.2016, v Praze na Smíchově. Zadání pro tvorbu reklamních kampaní, tedy klientské briefy zadavatelů a kreativní briefy komunikačních agentur – to je snad dlouhodobě nejvíce podceňované místo v procesu tvorby reklamy. Stereotyp často nahrazuje inovaci – ovšem v praxi m...

Zobrazit

(22. 09. 2016) DOZOROVÝ AUDIT ISO 9001:2009

Ve středu 21. září 2016 proběhl u nás ve firmě dozorový audit podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Závěr auditu říká, že systém managementu kvality je zaveden a splňuje požadavky této normy. Dále nebyla zjištěna žádná neshoda a doporučuje se zachování platnosti certifikátu. Takže vše v pořádku :-) Petr Otáhal. ...

Zobrazit

(21. 09. 2016) PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Dne 07.09.2016 proběhl pro členy KPMS a další pozvané účastníky ve Frýdku Místku seminář s názvem „Prevence syndromu vyhoření“. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová. Cílem bylo seznámit účastníky s problematikou syndromu vyhoření a účinnou prevencí v této oblasti. Příznaky syndromu byly jasně definované tak, aby účastníci byli schopni rozpoznat jednotlivé fáze nástupu a zahájit antistresový program hned v počátečních fázích. Proběhl rozbor doporučených kroků a efektivní strategie řešení při nástupu syndromu vyhoření. Jako zástupci vybraných organizací si účastníci v průběhu semináře mohli ujasnit představu případného doplnění obsahu semináře, aby zpracované t...

Zobrazit

(21. 09. 2016) MBA - FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 15 a 16.09. 2016 proběhl poslední seminář studijní skupiny 16C MBA studia. Seminář probíhal v seminárním centru Akademie ZFP na Hrušovské ulici 16 v Ostravě-Přívoze. Tématem bylo Finanční řízení ve firmě. Tento seminář je rozdělen do dvou studijních dnů, kdy v první den je zaměřen na krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování firemních potřeb a to jak z vlastních, tak i cizích zdrojů. Další tématikou, kterou se zabýváme v prvním dnu, je kapitálový trh a jeho využití ve firemních financích. Zde si účastníci na praktickém příkladu vyzkoušeli, jaký jsou typ investora a následně vyplňovali investiční dotazník. Tyto poznatky skloubili v praktickém příkladu, kdy...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv